Co ze środkami na program wapnowania gleb? Resort klimatu i środowiska odpowiada

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
03-01-2024,12:55 Aktualizacja: 03-01-2024,12:58
A A A

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) ustosunkowało się do wniosku o zwiększenie lub przesunięcia środków w ramach pn. „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” dla województw, gdzie pule miały ulec wyczerpaniu.

Takie wystąpienie - o czym pisaliśmy - wystosował w listopadzie ub.r. samorząd rolniczy. Chodziło w szczególności o województwa małopolskie i łódzkie

„W tych województwach nabór wniosków został wstrzymany, co uniemożliwi skorzystanie z programu rolnikom, którzy zakupili już nawozy wapniowe w celu wykonania jesiennego zabiegu wapnowania gleb” – wskazywali wnioskodawcy.

Braki w województwach występują

Pod koniec grudnia nadeszła odpowiedź z ministerstwa. Na jej wstępie przyznano, że do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) docierają sygnały od wojewódzkich funduszy (wfośigw) o braku pokrycia zapotrzebowania wynikającego ze złożonych wniosków o dofinansowanie zakupu wapna.

krir, samorząd rolniczy, wystąpienie, minister klimatu i środowiska, dotacje, wapno, wapnowanie, odkwaszanie gleb

W regionach skończyła się pula środków na dotacje do wapna. KRIR interweniuje

Samorząd rolniczy podnosi w wystąpieniu do minister klimatu i środowiska Anny Moskwy temat brakujących środków na dotacje dla rolników zakupujących wapno do zabiegów odkwaszania gleb. „W związku informacjami zgłaszanymi...

„Ponadto NFOŚiGW ma świadomość różnego stopnia wykorzystania środków w ramach Programu przez wfośigw. W związku z tym NFOŚiGW na koniec każdego miesiąca, na podstawie danych otrzymywanych od wfośigw, monitoruje realizację Programu. Mając na uwadze, że ww. informacje docierają do NFOŚiGW z opóźnieniem, NFOŚiGW wystąpił do wfośigw o przekazanie aktualnych informacji nt. alokacji środków w poszczególnych funduszach, w tym przede wszystkim niedoborach lub nadwyżkach środków finansowych wynikających z realizacji Programu, w terminie do 7 grudnia 2023 r. (termin ten, na prośbę wfośigw, uległ wydłużeniu do 11 grudnia)” – czytamy w piśmie MKiŚ.

Decyzje dotyczące relokacji środków

Jak jednocześnie wskazuje resort, wojewódzkie fundusze ustaliły w swoich regulaminach różne terminy zakończenia naborów (od 30 listopada 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.). Tym samym dokładny poziom potrzeb finansowych, znany będzie dopiero po zakończeniu naborów w poszczególnych wfośigw.

„Niemnie jednak NFOŚiGW zadeklarował, że będzie monitorował alokacje w województwach, które nie zakończyły jeszcze naboru i na bieżąco będzie występował o aktualizację danych. Należy podkreślić, że zgodnie z umowami udostępnienia środków zawartymi z NFOŚiGW, wfośigw muszą wyasygnować swój proporcjonalny wkład własny. NFOŚiGW, po uzyskaniu miarodajnych danych, w miarę dostępności środków zaproponuje ich podział na poszczególne województwa, a Zarząd NFOŚIGW podejmie decyzję dotyczącą ewentualnej relokacji środków” – zadeklarowało ministerstwo.

Poleć
Udostępnij