Budżet na WPR nie może zostać zmniejszony

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: FAMMU/FAPA, (em) | redakcja@agrpolska.pl
16-06-2016,13:35 Aktualizacja: 16-06-2016,14:24
A A A

Członkowie komitetu rolnego Parlamentu Europejskiego (ComAgri) zalecają, aby Komisja Europejska podczas przeprowadzania średniookresowego przeglądu budżetu UE w obecnej perspektywie finansowej nie proponowała obniżania środków na pokrycie zobowiązań WPR w kolejnych latach.

Przedstawiciele komitetu argumentują, że co prawda wydatki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej stanowią spory udział w unijnym budżecie, ale jednocześnie równają się procentowi Produktu Krajowego Brutto wszystkich państw Wspólnoty - informuje FAMMU/FAPA.

andrzej duda, wpr, prow 2014-2020, finansowanie WPR

Prezydent podpisał nowelizację ustawy dotyczącą finansowania WPR

Samorządy, jeszcze przed zawarciem umowy o przyznaniu im pomocy, będą mogły dostać pieniądze na działania prowadzone w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - przewiduje nowela ustawy o finansowaniu wspólnej...

Raport ComAgri podkreśla, że unijny sektor rolny został mocno dotknięty przez negatywne skutki rosyjskiego embarga wprowadzonego ze względów politycznych. Autorzy dokumentu ostrzegają ponadto, że obecny margines budżetu WPR może okazać się niewystarczający biorąc pod uwagę ryzyka związane ze zmiennością cen na rynkach oraz problemy weterynaryjne i fitosanitarne.

W opinii przedstawicieli komitetu, uwzględniając bardzo dużą zmienność stawek w ostatnich latach, Bruksela powinna zrewidować przepisy dotyczące zarządzania ryzykiem oraz regulujące rynki rolne w ramach WPR, a także zapewnić ich wystarczające finansowanie.

W kwietniu Komisja Europejska zapewniła, że planowany przegląd nie będzie dotyczył rewizji alokacji z budżetu WPR w pozostałych latach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Bruksela  podkreśliła, że dąży do ustabilizowania sytuacji w rolnictwie biorąc pod uwagę coraz większe problemy niektórych sektorów.
wspólna polotyka rolna, wpr, sejm, zbigniew dolata

Sejm zmienił przepisy dotyczące finansowania WPR

Samorządy, jeszcze przed zawarciem umowy o przyznaniu im pomocy, będą mogły dostać pieniądze na działania prowadzone w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Sejm znowelizował w piątek ustawę o finansowaniu...

Wysocy urzędnicy komisji przyznają jednak, że KE analizuje zastosowanie modyfikacji niektórych elementów finansowania rolnictwa, takich jak efektywność wydatkowania funduszy na zmiany klimatyczne i bioróżnorodność.

ComAgri przekonuje, że sukces WPR jest uzależniony od dalszej redukcji biurokracji i zmniejszenia liczby przepisów. W opinii komitetu, unijne władze powinny zintensyfikować prace nad uproszczeniem Wspólnej Polityki Rolnej.

Komitet ds. budżetu PE ma przyjąć końcową wersję propozycji raportu 27 czerwca. Zatwierdzenie ostatecznej wersji dokumentu ma odbyć się w lipcu podczas sesji plenarnej w Strasbourgu.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej