Bruksela przedłuża termin składania wniosków o płatności bezpośrednie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Krzysztof Strzępka PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-03-2020,14:30 Aktualizacja: 17-03-2020,14:36
A A A

Komisja Europejska postanowiła we wtorek zezwolić państwom UE na przedłużenie o miesiąc terminu składania przez rolników wniosków o płatności bezpośrednie i niektóre płatności w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Powodem tego działania jest wybuch epidemii koronawirusa w całej Europie. Jak podała Bruksela nowy termin to 15 czerwca, zamiast 15 maja.

płatności bezpośredne za 2019 rok, ministerstwo rolnictwa, Europejski Bank Centralny, jednolita płatność obszarowa

Płatności bezpośrednie za 2019 rok. Znamy projektowane stawki

30 września Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2019 r. Wynosi 4,3782 zł za 1 euro i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,2774 zł). W ministerstwie rolnictwa opracowano...

Ostateczną decyzję, czy skorzystać z możliwości przedłużenia terminu na składanie wniosków podejmują jednak państwa członkowskie.

Działanie jest odpowiedzią na wniosek władz włoskich borykających się z bezprecedensowym kryzysem związanym z wybuchem epidemii Covid-19. Część rolników zwłaszcza w północnych regionach tego kraju znalazła się w wyjątkowo trudnej sytuacji.

KE podkreśliła, że przygotowuje obecnie kroki prawne, których podjęcie będzie potrzebne, aby umożliwić odstępstwo od obecnych przepisów. Nowy termin składania ma zapewnić rolnikom większą elastyczność w wypełnianiu wniosków.

Każdego roku europejscy rolnicy składają wnioski o wsparcie dochodu w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Następnie organy krajowe rozpatrują je i przeprowadzają niezbędne kontrole. Płatności w ramach WPR są następnie rozdzielane na poziomie krajowym lub regionalnym, a potem są zwracane przez Komisję Europejską z budżetu UE.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej