Eliminacje okręgowe XLIV edycji OWiUR zostały przełożone

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
30-03-2020,8:10 Aktualizacja: 14-09-2020,13:20
A A A

W związku ze stanem epidemii wprowadzonym na terenie całego kraju jesteśmy zmuszeni przenieść eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na termin późniejszy i proponujemy 5-6 czerwca 2020 roku - poinformował prof. dr hab. Marek S. Szyndel, przewodniczący Komitetu Głównego OWiUR.

Jeżeli będzie to możliwe najlepiej przeprowadzić eliminacje jako jednodniowe - rekomenduje Komitet Główny OWiUR.

- Miejmy nadzieję, że w czerwcu uda się nam przeprowadzić eliminacje drugiego stopnia czego sobie, państwu i naszym uczniom serdecznie życzę - powiedział prof. dr hab. Marek S. Szyndel.

Testy z etapu szkolnego XLIV edycji OWiUR

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych udostępnił zadania testowe z eliminacji szkolnych XLIV edycji OWiUR, które odbyły się 25 października w kilkuset szkołach na terenie całego kraju. W każdym z 11 bloków...

Bardzo ważna informacja: 25 marca br. minister edukacji narodowej podpisał rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , w którym zostały uregulowane kwestie związane z organizacją olimpiad i turniejów.  

Najważniejsze rozstrzygnięcia zawarte w rozporządzeniu:

1)      od dnia wejścia  w życie rozporządzenia tj. od  26 marca br. olimpiady są organizowane jako dwustopniowe zawody wiedzy;

2)     wszyscy uczniowie zakwalifikowani do III etapu otrzymują tytuł finalisty, tym samym nie wyłania się laureatów olimpiad w olimpiadach dwustopniowych;

3) organizatorzy olimpiad z etapem międzynarodowym określają warunki kwalifikacji finalistów do olimpiady międzynarodowej;

4) należy zmienić regulaminy olimpiad najpóźniej w terminie do 10  kwietnia  br.

Wyniki OWiUR. Najlepszy z olimpijczyków zdobył 118 punktów

XLIII edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych już za nami. Eliminacje centralne, które odbyły się 7 i 8 czerwca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej (woj. małopolskie) potwierdziły bardzo wysoki poziom...
Odrębne rozwiązania zastosowano wobec tych olimpiad i turniejów, w których zawody trzeciego stopnia w części lub w całości odbyły się przed dniem 26 marca 2020 r. Regulaminy tych olimpiad i turniejów mogą być zmieniane.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Laureaci OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEN, są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w następujących zawodach: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik ochrony środowiska, technik ogrodnik, technik leśnik, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji oraz technik architektury krajobrazu.

Patronem medialnym XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, a także multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj