Timafeed Boost dla bydła od Timac Agro

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
24-04-2020,11:00 Aktualizacja: 24-04-2020,10:36
A A A

Timac Agro wraz z CMI Roullier przygotował nową gamę produktów dla przeżuwaczy Timafeed. Jej celem jest zastąpienie w diecie krów części korektorów białkowych oraz poprawa wydajności wykorzystania całej dawki pokarmowej.

Zapotrzebowanie na białko pochodzenia roślinnego w sektorze hodowli zwierząt jest skorelowane z ciągle rosnącym zapotrzebowaniem na białko pochodzenia zwierzęcego.

Zgodnie z prognozą USDA globalne zużycie nasion i owoców roślin oleistych w sezonie 2019/2020 zwiększy się do 592,6 mln t wobec 584,2 mln t w sezonie 2018/2019 (+1,4%).

krowy mleczne, bydło mleczne, produkcja mleka, mleko, nabiał, masło, pogłowie krów mlecznych, mleczarnia

Hodowcy mają ograniczać pogłowie bydła i produkcję mleka?

Producenci mleka ograniczają dostawy. Jak informuje TVP 1, rolnicy otrzymali takie zalecenia od punktów skupu. Przyczyną jest drastyczny spadek popytu na produkty mleczarskie. - Rolnicy dostali informacje, żeby ograniczyć produkcję mleka....

Jednym z częściej podejmowanych problemów na terenie Unii Europejskiej jest jak największe zaspokojenie tej potrzeby we własnym zakresie przez zmniejszenie importu białka spoza UE do minimum.

Aby działać w tym kierunku kraje takie jak Francja, planują w najbliższej dekadzie zwiększenie areału pod rośliny oleiste do 500.000 ha oraz podniesienie rocznej produkcji z 7,5 do 10 mln ton. Prowadzi to do zderzenia z takimi wyzwaniami jak ekspansja przemysłowego wykorzystania gruntów czy też przeznaczenie wielkich obszarów tylko pod produkcję zbóż.

Timac Agro wraz z laboratorium Cera połączyły siły. Ich efektem jest opracowanie nowego rozwiązania pomagającego poprawić efektywność żywienia na bazie azotu mineralnego.

Celem współpracy było stworzenie gamy produktów spełniających ciągle zmieniające się potrzeby współczesnego rynku i stworzenie nowych perspektyw w żywieniu zwierząt.

Dziękujemy, że pijecie mleko, mleko, nabiał, hodowcy bydła, producenci mleka, konsumenci, koronawirus, bydło mleczne

Producenci mleka dziękują konsumentom

Hodowcy bydła i producenci mleka, za pośrednictwem mediów społecznościowych, prowadzą kampanię skierowaną do konsumentów. Rolnicy w kampanii pt. "Dziękujemy, że pijecie mleko" dziękują konsumentom za to, że piją...

Prace nad gamą produktów Timafeed trwały ponad 4 lata i prowadzono je tak, aby mogły one zastąpić część korektorów białkowych jak śruta rzepakowa, sojowa czy słonecznikowa w dawce, jednocześnie poprawiając parametry ich wykorzystania.

Timac Agro podkreśla, że innowacyjnym rozwiązaniem było opracowanie nowego rodzaju połączenia azotu z zaawansowanymi technologicznie surowcami zachowując przy tym standardy produkcji nonGMO.

Opatentowane połączenie ma za zadanie ułatwić kontrolowane uwalnianie azotu, co przekłada się na optymalne funkcjonowanie żwacza.

Pierwsze doświadczenia in vitro zostały przeprowadzone przy użyciu sztucznego żwacza w 2016 roku w laboratorium Cera we Francji. Kolejnym etapem było przeprowadzenie testów in vivo na żywych zwierzętach, ponad 400 osobnikach.

Doświadczenia prowadzono w obiektach o różnym systemie utrzymania znajdujących się w różnych częściach kraju.

Koronawirus, COVID-19, zwierzęta hodowlane, dobrostan zwierząt, kwarantanna, hodowcy zwierząt, obrońcy zwierząt

Hodowcy alarmują. Obrońcy zwierząt zagrażają rolnikom

Największe organizacje rolnicze oraz związki hodowlane apelują do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia o przyjęcie do pakietu antykryzysowego propozycji zmian ustawy o ochronie zwierząt przedstawione przez ministra rolnictwa....

Timac Agro podkreśla, że zgodnie z wynikami tych badań zastąpienie 1kg korektora białkowego 400g Timafeed w dziennej dawce dorosłego zwierzęcia, skutkowało wzrostem wydajności o około 1,4l mleka dziennie.

Dla młodego bydła podobna dawka skutkowała wzrostem wagi w sumie o 77kg podnosząc dzienny przyrost średnio o 250g przez cały okres tuczu.

Pierwsze z rozwiązań gamy Timafeed, które znajdzie się na polskim rynku to Timafeed Boost. Jest on jednocześnie stymulantem żwacza poprawiającym optymalny rozwój jego mikroflory.

Jak zapewnia producent, formuła Boost zmniejsza emisję metanu o ponad 30%, co daje hodowcom możliwość zwiększenia produktywności swoich zwierząt przy jednoczesnym dbaniu o poprawę warunków środowiskowych.

Timafeed Boost, jak zapewnia producent, jest produktem na miarę nowego, zrównoważonego rolnictwa. Produkt ten poprawia parametry produkcyjne ponieważ aktywnie wspiera mikroflorę żwacza, stymuluje fermentację proteolityczną, a także obniża jelitową emisję metanu o 37%.

Timafeed Boost ponadto zwiększa syntezę kwasu propionowego żwacza, wprowadza stabilnie uwalniające się źródła azotu do dawki, poprawia wykorzystanie energii w dawce oraz redukuje mikotoksyny.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu