Ortus 05 SC dla plantatorów buraka cukrowego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Sumi Agro Poland, (zac) | redakcja@agropolska.pl
03-07-2016,10:10 Aktualizacja: 03-07-2016,10:25
A A A

Od kilku lat w Polsce, w uprawie buraka cukrowego obserwuje się coraz większe nasilenie liczebności populacji przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae), agrofaga kojarzonego dotąd przede wszystkim z roślinami ogrodniczymi, a nie typowo rolniczymi.

Wskutek globalnych zmian klimatu, związanych z jego ocieplaniem, przędziorek znacznie zwiększył swój zasięg występowania i spektrum atakowanych roślin, stanowiących jego pokarm.

Obecnie szkodnik zagraża plantacjom buraka cukrowego, nie tylko na południu Europy, ale także w jej centralnej i wschodniej części.

zbiory buraka cukrowego, burak cukrowy, produkcja cukru

Zbiory buraków będą udane, a produkcja cukru wysoka

Zbiory buraków w tym roku będą udane, a produkcja cukru będzie wysoka i przekroczy zapotrzebowanie na surowiec - oceniają eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.    "Pierwszy okres wegetacji...
Również w niektórych rejonach Polski, szkodnik ten zaczyna stanowić coraz poważniejszy problem, o czym może świadczyć znacząca liczba plantacji, na których stwierdzono straty plonu wynikające z żerowania agrofaga.

Rozpoznać zagrożenie

Przędziorek chmielowiec żeruje po obu stronach blaszki liściowej. Na górnej stronie blaszki liściowej uszkodzenia powodowane przez przędziorka widoczne są w postaci drobnych, jasnych plamek (tworzących tzw. mozaikę), na dolnej stronie blaszki liściowej widoczne są delikatne oprzędy.

Uszkodzenia początkowo obserwuje się na brzegach plantacji, potem placowo na całej jej powierzchni. Na plantacjach buraków cukrowych żerowanie przędziorka chmielowca prowadzi do osłabienia roślin, wskutek zakłócenia ich fotosyntezy, a także do zahamowania wzrostu i rozwoju roślin oraz znacznego spadku plonu korzeni i zawartości cukru.

Skuteczne zwalczanie

Starania firmy Sumi Agro Poland zaowocowały czasową rejestracją środka Ortus 05 SC do zwalczania przędziorka chmielowca w uprawie buraka cukrowego. Rejestracja obowiązuje w okresie od 27 czerwca do 30 września br.

cukrownia Werbkowice

Czy BREXIT pomoże naszym plantatorom buraka?

Wśród różnych rozważań na temat wpływu wyjścia Wielkiej Brytanii na nasze rolnictwo nie spotkałem się opinią co do wpływu na kondycję naszego cukrownictwa i uprawy buraka cukrowego w Polsce. Moim zdaniem może to być korzystne dla nas....
Jest to natomiast obecnie jedyny zarejestrowany preparat do zwalczania tego szkodnika w uprawie buraka cukrowego. Środek w dawce 1,5-2 l/ha zaleca się stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi do końca wzrostu korzeni (BBCH 39-49) z zachowaniem okresu karencji, wynoszącego 28 dni.

Skuteczność zwalczania szkodnika zależy w dużej mierze od technicznej strony zabiegu, która ma na celu dotarcie do miejsc żerowania przędziorków (dolne strony liści), dlatego zaleca się przestrzegania następujących czynności:

● przy sporządzaniu cieczy użytkowej nie obniżać zalecanej ilości wody;

● środek najlepiej stosować przy użyciu eżektorowych rozpylaczy dwustrumieniowych;

● podczas zabiegu stosować podwyższone ciśnienie robocze - np. 6 barów.

● zaleca się dodatek wspomagacza o działaniu zwilżającym - Slippa w dawce: Ortus 05 SC 1,5 l/ha + Slippa 0,05%.

Środek Ortus 05 SC działając kontaktowo i żołądkowo skutecznie zwalcza przędziorka chmielowca w buraku cukrowym, zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorka chmielowca, zwalcza nawet bardzo liczne populacje i działa długo, bo nawet do 7 tygodni.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

15.10 - 31.12.2020 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej <-- zobacz więcej

26.10 – 24.12.2020 wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

30.11 – 13.01.2021 można złożyć wniosek na rozwój usług rolniczych <-- zobacz więcej

30.11 – 28.01.2021 wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy <-- zobacz więcej

31.12.2020 pomoc w związku z COVID-19 dla poszkodowanych przez suszę