Już od 7 czerwca 2018 r. Bayer wyłącznym udziałowcem Monsanto

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Bayer (art) | redakcja@agropolska.pl
06-06-2018,15:05 Aktualizacja: 06-06-2018,15:08
A A A

Bayer pozostanie przy swojej dotychczasowej nazwie. Nazwa Monsanto nie będzie stosowana. Przejęte produkty zachowają swoje marki i zostaną włączone do portfolio Bayer.

- Przejęcie Monsanto stanowi strategiczny etap na drodze do wzmocnienia naszej wiodącej działalności w obszarach zdrowia oraz żywienia. Podwojenie wymiaru naszej działalności w obszarze rolnictwa i stworzenie czołowego innowatora w branży rolnej zapewni nam pozycję umożliwiającą lepszą obsługę naszych klientów oraz uwolni potencjał długofalowego wzrostu w tym sektorze - podkreślił Werner Baumann, prezes zarządu Bayer AG.

Przedstawiciele Bayer poinformowali o zamiarze przejęcia Monsanto w maju 2016 r., a we wrześniu podpisano z amerykańską spółką umowę zakupu jej udziałów w cenie 128 dol. za akcję. Obecnie odpowiada to łącznej kwocie około 63 mld dol., po uwzględnieniu w koszcie niespłaconego zadłużenia Monsanto na dzień 28 lutego 2018 r.

Bayer Crop Science, bayer, monsanto, Liam Condon, uprawy gmo, glifosat

Bayer przejmuje Monsanto. Nie będzie nowych upraw GMO w Europie

Finalizacja przejęcia przez Bayer koncernu Monsanto jest przewidziana na początek 2018 r. Bayer nie będzie wprowadzał do Europy nowych upraw GMO - poinformował na konferencji w Monheim Liam Condon, prezes Bayer Crop Science. Bayer ma wyłożyć na tą...

W ramach procedury mającej na celu uzyskanie zezwoleń właściwych organów regulacyjnych, Bayer wyraził zgodę na zbycie swoich wybranych jednostek aktywów, które w 2017 r. osiągnęły sprzedaż na poziomie 2,2 mld euro, a ich łączna podstawowa cena zakupu wyniosła 7,6 mld euro. Uwzględniając Monsanto oraz zbywane części działalności, w 2017 roku rozmiary działalności w obszarach zdrowia oraz rolnictwa były zasadniczo porównywalne, osiągając łącznie sprzedaż pro forma o wartości około 45 mld euro, wliczając w to przychody Crop Science ze sprzedaży na poziomie około 20 mld euro. W roku 2017 obie spółki zatrudniały w sumie (uwzględniając zbywane aktywa) niespełna 115 tys. pracowników.

Oczekuje się, że przejęcie przyniesie istotne korzyści. Według prognoz Bayer, pozytywnego oddziaływania na przychody z działalności podstawowej należy spodziewać się od 2019 roku. Od 2021 roku wkład ten ma pod względem procentowym osiągnąć wartość dwucyfrową. Bayer spodziewa się ponadto, że od 2022 roku wskaźnik EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych i po skorygowaniu o majątek zbywany zwiększy się o 1,2 mld dol. rocznie z tytułu synergii.

W celu przejęcia spółki Monsanto, na potrzeby Bayer przygotowano wstępne finansowanie pomostowe o wartości 57 mld dol. Zgodnie z komunikatem z września 2016 roku, kwota ta jest refinansowana poprzez transakcje na kapitale własnym oraz transakcje finansowania dłużnego, z których część została już zrealizowana. Ostatecznym środkiem kapitałowym będzie ogłoszona wczoraj emisja akcji z prawem poboru.

xarvio Field Manager, Bayer, aplikacja, nowoczesne rolnictwo, agrofagi

Rolnictwo przyszłości. Bayer udostępnił aplikację xarvio Field Manager

Firma Bayer wprowadziła na rynek aplikację xarvio Field Manager w pięciu krajach - Niemczech, Francji, Austrii, Polsce i na Ukrainie - dla pszenicy, jęczmienia, rzepaku oraz ziemniaka. To nowe cyfrowe rozwiązanie, pomagające rolnikom...

Zgodnie z warunkiem dopuszczalności, postawionym przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, integracja Monsanto z Bayer może się odbyć niezwłocznie po zakończeniu zbycia aktywów na rzecz spółki BASF. Należy oczekiwać, że nastąpi to w terminie około dwóch miesięcy. - Przez ostatnie dwa lata skrupulatnie przygotowaliśmy się do zbliżającej się integracji. Nasze bogate doświadczenie w dziedzinie integracji innych dużych spółek dowodzi, że proces ten może być i będzie udany - podkreślił prezes Baumann.

- Innowacje są niezbędne, by w zrównoważony sposób wytwarzać zdrowszą, bezpieczniejszą i bardziej przystępną żywność dla rosnącej populacji. Połączenie obu organizacji umożliwi nam szybsze wprowadzanie innowacji oraz przyspieszy dostarczanie rozwiązań odpowiadających indywidualnym potrzebom rolników na całym świecie - powiedział Liam Condon, członek zarządu Bayer i prezes działu Crop Science. - W przyszłości nasze zespoły w laboratoriach oraz w terenie będą w stanie wykazać się o wiele bardziej holistycznym podejściem do innowacyjności, odpowiadając na olbrzymie wyzwania stojące przed nami w rolnictwie.

Po uwzględnieniu Monsanto oraz zbywanych aktywów, łączne nakłady Bayer na badania i rozwój w 2017 roku wyniosłyby ok. 5,7 mld euro. Z tej kwoty 2,4 mld euro w ujęciu pro forma połączone podmioty wydałyby w obszarze rolnictwa.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu