Grupa Gobarto ujawniła swoje wyniki finansowe

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
24-08-2017,16:35 Aktualizacja: 05-09-2017,9:47
A A A

W pierwszym półroczu 2017 roku Grupa Gobarto (wcześniej PKM DUDA) wypracowała 21,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy przychodach w wysokości 847,8 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł ponad 30 mln zł, a zysk EBITDA (zysk powiększony o amortyzację) - 43,2 mln zł.

W drugim kwartale, a w efekcie całym pierwszym półroczu 2017 r. nastąpił znaczący wzrost cen trzody chlewnej w kraju, co było spowodowane ograniczeniem produkcji unijnej i dużym popytem na polską wieprzowinę, zarówno ze strony krajów członkowskich, jak i spoza UE.

tuczniki, cena, opłacalność, USA

Produkcja żywca wieprzowego w USA się opłaca

Producenci tuczników oraz ich przetwórcy ze Stanów Zjednoczonych osiągają zyski. Cena żywca wieprzowego w sierpniu br. wyniosła tam 84 centy za funt (około 3,05 zł) i jest o 17 centów (0,62 zł) wyższa jak przed rokiem....
W czerwcu tego roku za 1 kg żywca wieprzowego producenci uzyskiwali średnio 5,61 zł, czyli o 15 proc. więcej niż w czerwcu 2016 roku.

Eksperci przewidują, że z uwagi na sezonowe zmiany relacji podaży do popytu do końca tego roku utrzyma się trend wzrostowy, choć w ostatnim kwartale może on nieznacznie wyhamować. Utrzyma się również dotychczasowy poziom spożycia wieprzowiny, dzięki dalszej poprawie dochodowej ludności.

W tych warunkach rynkowych w pierwszej połowie tego roku Grupa Gobarto wypracowała 21,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto (wzrost r/r o 197,5 proc.) przy przychodach wyższych niż rok wcześniej o 22,5 proc. i wynoszących 847,8 mln zł.

Przychody z eksportu wyniosły 120,5 mln zł, czyli o 46,4 proc. więcej r/r, co dało 14,2 proc. udział w przychodach ogółem. Zysk operacyjny Grupy osiągnął wartość 30,3 mln zł i był wyższy o 139,6 proc. od uzyskanego w pierwszym półroczu 2016 roku.

tuczniki, cena tuczników, żywiec wieprzowy, zakłady mięsne

Tuczników będzie mniej a ceny żywca będą rosły

Ceny tuczników w Unii Europejskiej w kolejnym tygodniu pozostały niemal bez zmian. Jednak już mówi się o ożywieniu cenowym na rynku, głównie przez mniejszą podaż żywca. Ta z kolei jest spowodowana falą upałów,...
W raportowanym okresie Grupa wypracowała 43,2 mln zysku EBITDA - o 85,1 proc. więcej r/r.

"Segmentem, który miał największy wpływ na poprawę wyników Grupy był segment mięso i wędliny reprezentowany przez spółkę Gobarto SA. Jego przychody wyniosły 810,4 mln zł, a zysk operacyjny 15,1 mln zł. W tym czasie EBITDA osiągnęła wartość 22,3 mln zł" - czytamy w komunikacie spółki.

- W ostatnich miesiącach skupiliśmy się na realizacji założonej strategii rozwoju. Cały czas intensywnie poszukujemy nowych rynków zbytu, dzięki czemu utrzymaliśmy wysoką dynamikę wzrostu przychodów eksportowych mimo zamknięcia rynków azjatyckich oraz embarga do Rosji, Kazachstanu czy Białorusi. W dalszym ciągu strategicznymi obszarami działalności Grupy pozostają ubój wieprzowiny oraz rozwój produkcji zwierzęcej. Poprawa koniunktury na rynku trzody chlewnej znacząco ułatwia nam realizację tych celów - mówi Dariusz Formela, prezes zarządu Gobarto SA.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
KONGRES EKMA 2021