GK Gobarto podliczyła finanse po trzech kwartałach

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
21-11-2018,14:30 Aktualizacja: 21-11-2018,14:39
A A A

W trzech kwartałach bieżącego roku Grupa Kapitałowa Gobarto wypracowała 4,2 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego przy przychodach w wysokości ponad 1,56 mld zł. Zysk EBITDA (powiększony o amortyzację) wyniósł 42,46 mln zł.

Jak wynika z obliczeń Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych Ministerstwa Finansów w pierwszych ośmiu miesiącach roku eksport produktów wieprzowych z Polski wyniósł 530 tys. ton (+2,5 proc. r/r).

wieprzowina, mięso, Gobarto, wyniki finansowe, Gobarto 500, nowy prezes zarządu Gobarto, marcin śliwiński

Marcin Śliwiński prezesem Gobarto

Rada nadzorcza spółki Gobarto, jednego z czołowych polskich producentów mięsa wieprzowego, zadecydowała o powierzeniu funkcji prezesa zarządu Marcinowi Śliwińskiemu. Nowe stanowisko obejmie 1 listopada br. Śliwiński zastąpi na...

W tym samym okresie import zwiększył się o 9 proc. do 642 tys. ton (w ekwiwalencie tusz).

W strukturze wywozu w tym czasie dominowały Niemcy (ponad 47 tys. ton) przed Stanami Zjednoczonymi ( 43 tys. ton). Pozostali ważni odbiorcy naszej wieprzowiny to niezmiennie Włochy, Słowacja oraz Czechy.

Od dłuższego czasu zauważalny jest trend spadkowy cen żywca wieprzowego, który przy rosnących cenach paszy oraz ograniczeniach eksportowych, wynikających z występowania wirusa ASF, przekłada się na mniejszą opłacalność chowu trzody chlewnej w kraju.

W takich warunkach rynkowych Grupa Gobarto wypracowała w trzech pierwszych kwartałach br. 4,2 mln zysku operacyjnego przy przychodach wyższych niż rok wcześniej o 22,3 proc. i wynoszących ponad 1,56 mld zł.

Przychody z eksportu wyniosły 207,88 mln zł (+15,1 proc) co dało 13,27 proc. udziału w przychodach ogółem. Zysk EBITDA wyniósł 42,46 mln. Grupa odnotowała również stratę netto na poziomie 5,5 mln zł, co było efektem gorszych wyników finansowych w segmentach: trzoda chlewna i przetwórstwo.

W najbliższym czasie grupa będzie kontynuować dotychczasowe kierunki działań.

- Kładziemy duży nacisk na dalszy rozwój i integrację segmentu przetwórstwa. Trwający proces restrukturyzacji przejętych aktywów pozwoli nam zoptymalizować koszty oraz usprawnić  łańcuch produkcji. Planujemy ponadto dalszą rozbudowę segmentu zwierzęcego, w tym własnych ferm hodowlanych. Zamierzamy poszerzać portfolio krajów eksportowych i tym samym utrzymać wysoki poziom eksportu w całej strukturze przychód grupy - mówi Marcin Śliwiński, prezes zarządu Gobarto S.A.
 

  • Tematy związane z hodowlą i produkcją trzody chlewnej można znaleźć w dwumiesięczniku "Hoduj z Głową Świnie" ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich