Trzeba jasno określić wizję rozwoju sektora mlecznego w Polsce

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Dr hab. Andrzej Parzonko | Fundusz Promocji Mleka ARR
01-05-2016,11:20 Aktualizacja: 05-05-2016,15:45
A A A

Prezentujemy referat "Konkurencyjność polskich gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka w UE - stan obecny i prognozy na przyszłość", który 21 kwietnia dr hab. Andrzej Parzonko z Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw SGGW wygłosił w Łowiczu podczas seminarium "Nowoczesna obora - z nami wiesz co pijesz".

Spotkanie zostało zorganizowanego przez Federację Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, a sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka ARR.

Dr hab. Andrzej Parzonko podkreślał, że procesy globalizacji na rynku mleka ciągle postępują. U ich podstaw leżą dwie główne przyczyny: 1) postęp techniczny, który ułatwia komunikację oraz obniża koszty transportu, 2) liberalizacja (na poziomie państw narodowych) w przepływie produktów, usług, kapitału i pracy. Zjawisko to skłania do przemyśleń i dyskusji nad możliwymi kierunkami zmian w Polsce i innych krajach w perspektywie kolejnych lat.

bydło, seminarium,mleko, bydło mleczne, Chodów, Łowicz, Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

Produkują ponad 6 milionów litrów mleka rocznie

Pierwszym punktem odbywającego się w dniach 21-22 kwietnia seminarium pt. "Nowoczesna obora - z nami wiesz co pijesz" była wizyta w w Gospodarstwie Rolno-Nasiennym Bovinas w Chodowie (woj. wielkopolskie). Uczestnicy seminarium...
Istotnym pytaniem, na które ciągle należy próbować odpowiadać, jest: Czy polskie gospodarstwa mleczne i mleczarnie będą wstanie funkcjonować i rozwijać się w ramach zachodzących procesów? Jest to pytanie trudne ze względu na zmienność i złożoność otoczenia w którym funkcjonują wskazane podmioty, niemniej jednak warto poszukiwać na nie odpowiedzi. Można to robić poprzez ustosunkowanie się do kilku zagadnień szczegółowych.

  1. W jakim kierunku przebiegają zmiany w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję mleka w wybranych krajach UE? (analiza ostatniej dekady);

W 2015 roku stało się faktem wycofanie UE z mechanizmu "kwotowania produkcji mleka". Funkcjonował on od 1984 roku i przyczyniał się do stabilizacji rynku mleka w krajach UE. Każdy kraj członkowski UE dysponował swoją narodową kwotą mleczną i produkcja mleka ponad jej poziom skutkowała zapłaceniem kary.

Zniechęcało to rolników do produkcji ponad posiadany limit. Polityka rolna UE od 2003 roku zaczęła się wyraźnie zmieniać w kierunku większego "urynkowienia" produkcji rolniczej. Między innymi podjęto decyzje o powolnym wycofywaniu się z mechanizmu kwotowania produkcji mleka w UE. Kraje UE do tego stanu przygotowywały się.

rynek mleka, skup mleka, ceny mleka, eksport mleka, produkty mleczarskie

Skup mleka ciągle idzie w górę, a ceny lecą w dół

Skup surowca do zakładów mleczarskich w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniósł 2,66 mld litrów i w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem zwiększył się o 9,8 proc. Tak wynika z najnowszych danych...
W 2014 roku, w 28 krajach UE, produkcja mleka stanowiła 20 proc. światowej produkcji i utrzymywała się na dość stałym poziomie, z nieznaczną tendencją spadkową. Jednak występowały duże różnice w poziomie rozwoju sektora mleczarskiego w poszczególnych krajach UE.

Zróżnicowanie to wynikało przede wszystkim z poziomu rozwoju gospodarczego krajów UE uzależnionego między innymi od zaszłości historycznych. Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 1, gospodarstwa zajmujące się produkcją mleka w krajach UE są mocno zróżnicowane pod względem rozmiarów prowadzonej działalności.

Przeciętnie najwięcej mleka z gospodarstwa w roku kwotowym 2014/2015 sprzedawano w Słowacji (1659,2 ton), Czechach (1487,7 ton), Danii (1432,9 ton), Estonii (1087,7 ton), Wielkiej Brytanii (1093,2 ton). Na drugim biegunie znajdowały się gospodarstwa z: Rumunii (13,6 ton), Litwy (43,6 ton), Słowenii (47,3 ton), Łotwy (80 ton), Polski (80,6 ton).

Bardzo wyraźne różnice pomiędzy poszczególnymi krajami UE występują także w całkowitej produkcji mleka oraz liczbie gospodarstw (rodzin rolniczych) zajmujących się chowem bydła mlecznego.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 1, do największych producentów mleka w UE należą takie kraje jak: Niemcy (31,34 mln ton), Francja (24,84 mln ton), Wielka Brytania (14,79 mln ton), Holandia (12,46 mln ton), Włochy (11,00 mln ton), Polska (10,51 mln ton).

Produkcja mleka w UE była w 2014/15 roku kwotowym zlokalizowana w 579 981 gospodarstwach prowadzących sprzedaż mleka do mleczarń. Największy odsetek gospodarstw znajdował się w: Polsce 22,5 proc., Niemczech 12,5 proc., Rumunii 12,1 proc., Francji 11,5 proc.

Tabela 1. Wybrane informacje z sytemu kwotowania produkcji mleka w krajach UE w roku kwotowym 2014/2015

Wyszcze-gólnienie

Liczba dostawców hurtowych

Dostawy mleka do mleczarń [mln ton]

Kwota mleczna [mln ton]

Przekro-czenie kwoty mlecznej [mln ton]

Przekro-czenie kwoty mlecznej [%]

Kara

[tys. euro]

Przeciętne dostawy z gospodarstwa w roku [t]

Niemcy

72 647

31,34

30,22

1,110

3,7%

309 011

431,3

Polska

130 263

10,51

9,93

0,580

5,8%

161 507

80,6

Holandia

17 641

12,46

11,97

0,486

4,1%

135 264

706,3

Irlandia

18 430

6,04

5,78

0,256

4,4%

71 188

327,7

Austria

33 322

3,07

2,91

0,160

5,5%

44 615

92,2

Włochy

30 528

11,00

10,89

0,110

1,0%

30 535

360,4

Dania

3 444

4,93

4,85

0,087

1,8%

24 253

1 432,9

Belgia

8 411

3,65

3,57

0,078

2,2%

21 808

433,6

Hiszpania

17 678

6,55

6,51

0,038

0,6%

10 441

370,5

Luksemburg

716

0,31

0,29

0,019

6,6%

5 332

434,8

Estonia

640

0,70

0,69

0,008

1,2%

2 235

1 087,7

Cypr

204

0,16

0,16

0,005

3,4%

1 469

786,0

Łotwa

9 551

0,76

0,77

-0,007

-0,9%

-

80,0

Malta

117

0,04

0,05

-0,010

-18,3%

-

364,8

Słowenia

6 170

0,53

0,60

-0,068

-11,4%

-

85,7

Chorwacja

11 193

0,53

0,70

-0,169

-24,2%

-

47,3

Portugalia

6 093

1,87

2,08

-0,211

-10,2%

-

306,7

Słowacja

519

0,86

1,08

-0,215

-20,0%

-

1 659,2

Czechy

1 811

2,69

2,91

-0,216

-7,4%

-

1 487,7

Grecja

3 351

0,62

0,88

-0,258

-29,4%

-

185,2

Finlandia

8 985

2,34

2,62

-0,272

-10,4%

-

260,8

Litwa

33 472

1,46

1,75

-0,296

-16,9%

-

43,6

Węgry

2 641

1,59

1,96

-0,376

-19,2%

-

601,1

Bułgaria

6 855

0,46

0,98

-0,526

-53,6%

-

66,5

Rumunia

70 175

0,95

1,57

-0,617

-39,3%

-

13,6

Szwecja

4 931

2,87

3,59

-0,721

-20,1%

-

581,7

W. Brytania

13 531

14,79

15,76

-0,963

-6,1%

-

1 093,2

Francja

66 662

24,84

26,02

-1,174

-4,5%

-

372,7

UE-28

579 981

147,93

151,09

-3,160

-2,1%

817658

255,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie: komunikat prasowy komisji europejskiej pt: „Dwanaście państw członkowskich przekroczyło swoje kwoty mleczne w roku 2014/2015”, Bruksela 21.10.2015, http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/232_en.htm, dostęp: 4.01.2016

Poleć
Udostępnij
Skomentuj