Nadchodzące wydarzenia

XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu” w Warszawie 2018

Data rozpoczęcia: 2018-09-25
Data zakończenia: 2018-09-26
Miejscowość: Warszawa
Organizator: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział Warszawa
Województwo: mazowieckie
Ulica i numer: Rakowiecka 32

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział Warszawa zaprasza 25-26 września 2018 roku na XXIV Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu”, która odbędzie się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 103 na I piętrze siedziby ITP, Oddział w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 32.

Główne problemy naukowe konferencji:

  • procesy technologiczne w produkcji zwierzęcej z zachowaniem dobrostanu zwierząt,
  • określenie przyszłościowych prac w zakresie dostosowania standardów technologicznych chowu zwierząt i elementów infrastruktury do aktualnych wymagań Unii Europejskiej i ochrony środowiska,
  • rozwój technologii zapewniających właściwe warunki dla zwierząt, jak również bezpieczeństwo pracy z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań,
  • rozwój budownictwa inwentarskiego stanowiący element infrastruktury w nowoczesnej zabudowie wsi,
  • pozyskanie biogazu z nawozu naturalnego i produkcji roślinnej oraz metody zagospodarowania pozostałości pofermentacyjnej,
  • innowacyjne metody zagospodarowania biogazu,
  • metody zakwaszania gnojowicy jako działanie ograniczające emisję amoniaku,
  • rozwój budownictwa inwentarskiego, niskoemisyjnego i niskoenergetycznego.

Warunki uczestnictwa:

Przesłanie na adres Sekretariatu konferencji karty zgłoszenia, na której należy podać NIP w celu wystawienia faktury VAT.

Opłata konferencyjna wynosi 500 zł. Opłata uwzględnia koszty wyżywienia, w tym uroczystą kolację w dniu 25.09.2018 r. oraz materiały monograficzne (w tym publikację Państwa referatu w formie rozdziału monografii).

Opłata za publikację referatu w monografii, bez udziału w Konferencji wynosi 250 zł

Karta zgłoszenia oraz więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie www.itp.edu.pl

ZAPROSZENIE