Nadchodzące wydarzenia

XV Konferencja „Odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich” w Płońsku 2016

Data rozpoczęcia: 2016-11-25
Data zakończenia: 2016-11-25
Miejscowość: Płońsk
Organizator: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku
Województwo: mazowieckie
Ulica i numer: H. Sienkiewicza 11

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku zaprasza 25 listopada 2016 roku na XV konferencję na temat „Odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich”, która odbędzie się w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym w Płońsku ul. H. Sienkiewicza 11.

Uczestnicy konferencji poszerzą swoją wiedzę na temat praktycznego i racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, uwarunkowań prawnych oraz źródeł ich finansowania. Konferencja daje szansę spotkania i dyskusji z doświadczonymi reprezentantami środowisk naukowych, agend rządowych, instytucji i firm zajmujących się tematyką OZE. Adresatami piętnastej konferencji, promującej wykorzystanie alternatywnych źródeł energii są rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, a także młodzież szkolna, doradcy rolniczy, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz przedsiębiorcy i inwestorzy.

W programie:

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji

10.15 – 10.45  „Uwarunkowania rozwoju energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich" - Jarosław Wiśniewski (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

10.45 – 11.30 „Koncepcja rozwoju OZE w oparciu o klastry energii i spółdzielnie energetyczne", „OZE w aukcji w 2016 r. - ilość i wartość energii, planowane aukcje" - Mariusz Radziszewski (Ministerstwo Energetyki)

11.30 – 12.10 Dyskusja i przerwa kawowa

12.10 – 12.50 „Efektywność produkcji wybranych gatunków roślin wieloletnich oraz charakterystyka biomasy jako surowca energetycznego” - prof. dr hab. inż. Mariusz Stolarski (Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie)

12.50 – 13.40 „Wymagania glebowe, agrotechnika i plonowanie miskanta” - prof. nadzw. dr hab. Mariusz Matyka (IUNG Puławy)

13.40 – 14.10 „Kontraktacja plantacji wierzby energetycznej, topoli na potrzeby dostaw biomasy do elektrociepłowni PGNiG Termika w Warszawie” - Marcin Pisarek (PGNiG Termika w Warszawie)

14.10 – 14.40 „Źródła finansowania inwestycji wykorzystujących technologie OZE” - Wiesław Wasilewski (BIG - POL)

14.40 – 15.00 Dyskusja i zakończenie konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowych  informacji udziela: Krzysztof Lech, Dorota Paluch – 23/663 07 13, e-mail:

Więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie www.modr.mazowsze.pl