Nadchodzące wydarzenia

XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Okres okołoporodowy u bydła, kozy, owce, lamy i alpaki w Polanicy Zdroju 2016

Data rozpoczęcia: 2016-06-23
Data zakończenia: 2016-06-25
Miejscowość: Polanica-Zdrój
Organizator: Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich UP we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, PTNW, PFHBiPM
Województwo: dolnośląskie
Ulica i numer: Parkowa 2

Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich UP we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, PTNW, PFHBiPM zapraszają 23 – 25 czerwca 2016 roku na XIX Międzynarodową Konferencję Naukową - Okres okołoporodowy u bydła, kozy, owce, lamy i alpaki, która odbędzie się w Polanicy Zdroju.

W programie:

23.06.2016 (CZWARTEK)

ALPAKI - nowe i mało znane zwierzęta w Polsce

14.00-18.00  Sesja nr I. Przewodniczący obrad: Prof. Jan Twardoń, prof. Piotr Nowakowski, prof. Sławomir Zduńczyk

14.00-14.45  Piotr Nowakowski (UP Wrocław) – Alpaki i Lamy – obce zwierzęta gospodarskie w środowisku rolniczym Europy

14.45-15.30  Bernd  Hoffmann (Univ. Giessen) - Porównawcze  aspekty rozrodu wielbłądowatych oraz zwierząt gospodarskich w aspekcie endokrynologii reprodukcji                 

15.30-16.00  Beata Abramowicz, Andrzej Milczak, Łukasz Kurek, Krzysztof Lutnicki (UP Lublin) – Niedokrwistość u alpak na podstawie obserwacji własnych

16.00-16.20  Przerwa

16.20-17.00  Anna Morales Villariencio (SGGW) – Krzywa wzrostu alpak od urodzenia do odsadzenia i prognoza masy ciała w pierwszym roku życia

17.00-17.45  Alexander Starke (Univ. Lipsk) – Alpaki i lamy – przypadki kliniczne

17.45-Dyskusja

24.06.2016 (PIĄTEK)

OKRES OKOŁOPORODOWY U BYDŁA

8.45-9.00  Otwarcie Konferencji - Jan Twardoń Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Roman Kołacz Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Jerzy Terlecki Burmistrz miasta Polanica-Zdrój, Wojciech Hildebrand Prezes Dolnośląskiej Izby Lekarsko–Weterynaryjnej

9.00-11.00  Sesja nr II. Przewodniczący obrad: Prof. Sławomir Zduńczyk, dr hab. Roland Kozdrowski, prof.nadzw.

9.00-9.30 Lukáš Hlubek (Rep. Czeska) – Postępowanie przeciwbólowe u bydła mlecznego w okresie poporodowym

9.30-10.15 Maciej Kowalski (UR Kraków) – Żywienie krów mlecznych w okresie przejściowym

10.15-10.45 Zbigniew Lach (OHZ Osięciny) – Alternatywny schemat zasuszania krów

10.45-11.00 Dyskusja

11.00-11.30 Przerwa

11.30-13.00  Sesja nr III. Przewodniczący obrad: Prof. Przemysław Sobiech, dr Łukasz Kurek

11.30-12.15 Maike Heppelmann (Hannover) – Inwolucja macicy po porodzie u krów mlecznych – ocena i metody oddziaływania

12.15-12.50 Sławomir Zduńczyk (UWM Olsztyn) – Zatrzymanie łożyska u bydła – aktualne poglądy

12.50-13.00 Dyskusja

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

14.00-16.00 Sesja nr IV. Przewodniczący obrad: Prof. Leszek Krakowski, dr hab. Michał Dzięcioł

14.00-14.40  Łukasz Kurek  Łukasz Kurek, Krzysztof Lutnicki, Beata Abramowicz, Andrzej Milczak (UP Lublin) – Laboratoryjna ocena okresu okołoporodowego u krów mlecznych na podstawie doświadczeń własnych

14.40-15.30  Walter Baumgartner (Wiedeń) – Listerioza u bydła, owiec i kóz

15.30-15.45  Dyskusja

15.45-16.10  Przerwa

16.10-18.10  Sesja nr V. Przewodniczący obrad: Dr hab. Krzysztof Lutnicki prof. nadzw., dr Beata Abramowicz

16.10-16.40 Przemysław Sobiech (UWM Olsztyn) – Niedobory i zatrucia selenem u przeżuwaczy

16.40-17.05 Grzegorz J. Dejneka, Jan Twardoń, Jacek Mrowiec (UPWr) – Niektóre urazy okołoporodowe u bydła

17.05-17.25 Wiesław Niewitecki (Boehringer Ingelheim) – Wpływ BVDV na rozród krów

17.25-18.00 Renata Kubiak-Włodarczyk (Delaval) – Odchów cieląt w pierwszych 40 dniach życia

18.00-18.15 Dyskusja

19.30-23.00 Spotkanie towarzyskie (BLISSLAND) ul. Bystrzycka 28

25.06.2016 (SOBOTA) CIELĘTA, OWCE, KOZY

9.00-11.00  Sesja nr VI. Przewodniczący obrad: Dr hab. Jarosław  Kaba, prof. nadzw., dr hab. Roland Kozdrowski, prof.nadzw.

9.00-9.30 Tadeusz Stefaniak, Paulina Jawor, Dawid Król (UP Wrocław) – Jak ograniczyć śmiertelność okołoporodową cieląt?

9.30-10.25 Zuzana Besson (Słowacja) – Ekonomický chov vysokoprodukčných oviec

10.25-11.00 Lukáš Hlubek (Rep. Czech) – Nowoczesny system chowu kóz wysoko wydajnych

11.00-11.20 Przerwa

11.20-13.30 Sesja nr VII. Przewodniczący obrad: Prof. Tadeusz Stefaniak, dr Grzegorz Jakub Dejneka

11.20-12.00 Maciej Kowalski (UR Kraków) – Żywienie kóz mlecznych

12.00-12.50 Alexander Starke (Lipsk) – Zanokcica u owiec

12.50-13.20 Dorota Nowicka, Jarosław Kaba, Emilia Bagnicka, Michał Czopowicz (SGGW) – Wpływ zakażenia wirusem zapalenia stawów i mózgu na produkcyjność kóz mlecznych

13.20-13.30 Dyskusja

13.30 Zakończenie konferencji- prof. Jan Twardoń

Opłaty, formularz zgłoszenia oraz więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie www.specjalizacje-konferencja-polanica.pl