Nadchodzące wydarzenia

Szkolenie z zakresu ochrony żyzności gleb użytkowanych rolniczo w Minikowie 2019

Data rozpoczęcia: 2019-02-27
Data zakończenia: 2019-02-27
Miejscowość: Minikowo
Organizator: InHort Instytut Ogrodnictwa
Województwo: kujawsko-pomorskie

Instytut Ogrodnictwa jest beneficjentem projektu „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” (BIOGLEBA) realizowanego w latach 2018 – 2019.

W programie projektu zaplanowana jest realizacja szkoleń organizowanych w Instytucie Ogrodnictwa oraz różnych Ośrodkach Doradztwa Rolniczego w Polsce. W trakcie każdego spotkania prezentowanych będzie sześć 45-minutowych wykładów oraz prowadzone będą indywidualne konsultacje z ekspertami.

Zagadnienia tematyczne szkoleń:

 • Degradacja gleb i metody przeciwdziałania temu zjawisku (Dr inż. Jacek Niedźwiecki, IUNG Puławy)
 • Znaczenie  życia  biologicznego  gleb  w  utrzymaniu  ich  żyzności  i  wartości  produkcyjnej  (Prof. Dr hab. Magdalena Frąc, IA PAN w Lublinie)
 • Preparaty  i  szczepionki  mikrobiologiczne  oraz  ich  zastosowanie  w  uprawie  roślin (Dr Anna Gałązka, IUNG Puławy)
 • Zagospodarowanie odpadów organicznych jako skuteczna metoda zapobiegania degradacji gleb (Dr hab. Wojciech Stępień, SGGW Warszawa)
 • Aktualne metody odkażania gleb i zapobiegania rozprzestrzenianiu patogenów odglebowych  (Dr hab. Czesław Ślusarski, emerytowany pracownik IO)
 • Zagrożenia związane z zanieczyszczeniami gleb obszarów rolniczych (Dr inż. Bożena Smreczak, IUNG Puławy)
 • Stosowanie  racjonalnych  metod  nawożenia  mineralnego  oraz  zabiegów  agrotechnicznych w aspekcie ochrony zasobów glebowych (Dr hab. Tomasz Sosulski , SGGW Warszawa)
 • Wpływ zmian klimatu na warunki upraw i mikroorganizmy w produkcji roślinnej (Dr Agnieszka Wolińska, KUL)
 • Rola mikroorganizmów w tworzeniu próchnicy (dr Beata Kowalska, IO)
 • Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności oraz ich skutki (Dr Magdalena Szczech, IO)
 • Korzystne i niekorzystne mikroorganizmy glebowe (Dr hab. Urszula Smolińska, IO)

Harmonogram najbliższych szkoleń 2019 rok:

 • 27.02.2019 r., Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (WIĘCEJ)
 • 06.03.2019 r., Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (WIĘCEJ)
 • 19.03.2019 r., Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach (WIĘCEJ)
 • 02.04.2019 r., Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (WIĘCEJ)
 • 10.04.2019 r., Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie (WIĘCEJ)

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikat potwierdzający ich udział. Organizator zapewnia także kawę, herbatę, ciastka oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie swojego udziału (szczegóły w opisie przy każdym szkoleniu).

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Na szkolenia zapraszamy rolników, producentów warzyw i owoców, urzędników związanych z ogrodnictwem i rolnictwem, doradców rolniczych, pracowników ODR-ów, dziennikarzy oraz wszystkich zainteresowanych.

Informacji na temat szkoleń udzielają:

 • dr Beata Kowalska –tel. 46 8346748; 723555022; e-mail:
 • dr Magdalena Szczech–tel. 468346751; 723555022; e-mail:
 • dr Iwona Sowik –tel. 46 8345249; 510209238; e-mail:
 • mgr Katarzyna Bisko, tel. 46 8345377; 500101798; e-mail:

Rejestracja online, regulamin oraz informacje na temat szkoleń będą na bieżąco aktualizowane na stronie www.inhort.pl/biogleba