Nadchodzące wydarzenia

Seminarium pt. „Zagrożenia oraz korzyści wynikające z wprowadzenia do gleb egzogennej materii organicznej”

Data rozpoczęcia: 2015-05-26
Data zakończenia: 2015-05-26
Miejscowość: Jelenia Góra
Organizator: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie
Województwo: dolnośląskie
Ulica i numer: Sudecka 63

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský w Brnie, Univerzita Palackého w Ołomuńcu zapraszają 26 maja 2015 roku na Seminarium pt. „Zagrożenia oraz korzyści wynikające z wprowadzenia do gleb egzogennej materii organicznej”. Seminarium odbędzie się w Hotelu Mercure w Jeleniej Górze.

Głównym celem seminarium, jest zaprezentowanie wyników projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, „Zagrożenia oraz korzyści wynikające z wprowadzania do gleb egzogennej materii organicznej”.

Seminarium skierowane jest do rolników, doradców rolniczych, producentów glebowych dodatków organicznych (kompostów, pofermentu itp.), przedstawicieli lokalnej i krajowej administracji państwowej, odpowiedzialnych za rolnictwo i ochronę środowiska oraz naukowców zajmujących się problematyką materii organicznej w glebie.

Podczas Seminarium zostaną również przedstawione uwarunkowania prawne dotyczące stosowania niektórych typów egzogennej materii organicznej.

Tematyka seminarium obejmować będzie:

  • Obecny stan materii organicznej w glebach oraz jej przewidywane zmiany
  • Egzogenna materia organiczna jako źródło składników pokarmowych dla roślin a także ryzyko potencjalnego zanieczyszczenia
  • Wpływ materii organicznej na właściwości fizyczne gleby
  • Aktywność mikrobiologiczna gleb poddanych działaniu egzogennej materii organicznej

Ramowy program:

9.00 – 9.30 Otwarcie seminarium

9.30 – 11.00 Wykłady

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 1300 Obiad

14.00 – 16.00 Wykłady

16.00 – 16.30 Zakończenie seminarium

Udział w seminarium jest bezpłatny!

Maksymalna ilość uczestników wynosi 60 osób. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracji uczestnictwa można dokonać, wypełniając załączony , faksem na numer +81 744 50 67 lub pocztą tradycyjną na adres:

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

mgr Agata Gryta

ul. Doświadczalna 4

20-290 Lublin

Termin zgłoszeń upływa 20 maja 2015 roku.

Więcej o wydarzeniu znajduje się na stronie iung.pl

ZAPROSZENIE