Nadchodzące wydarzenia

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Bioróżnorodność a zdrowie roślin” w Puławach 2020

Data rozpoczęcia: 2020-06-25
Data zakończenia: 2020-06-26
Miejscowość: Puławy
Organizator: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Zakład Uprawy Roślin Pastewnych, Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej
Województwo: lubelskie
Ulica i numer: Czartoryskich 8

Uwaga! Konferencja przesunięta na przyszły rok

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Uprawy Roślin Pastewnych, Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej oraz Polskie Towarzystwo Agronomiczne zapraszają 25-26 czerwca 2020 roku na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Bioróżnorodność a zdrowie roślin”, która odbędzie się w Sali Kongresowej Pałacu Czartoryskich w Puławach, ul. Czartoryskich 8.

Temat  przewodni  konferencji  nawiązuje  do  ustanowionego  przez  Zgromadzenie Ogólne  Organizacji  Narodów  Zjednoczonych roku  2020  MIĘDZYNARODOWYM   ROKIEM ZDROWIA  ROŚLIN,  którego motto  brzmi  „Chroniąc  rośliny –chronisz  życie”. Głównym przesłaniem tej inicjatywy jest  popularyzacja  tematyki  zdrowia  roślin  oraz znaczenia zapobiegania rozprzestrzeniania się agrofagów, w tym również chwastów, powodujących straty gospodarcze. W ramach organizowanej konferencji wydzielone zostaną 4 bloki tematyczne:

  • Zbiorowiska chwastów segetalnych i ich bioróżnorodność
  • Wpływ chwastów na zdrowotność rośliny uprawnej i łanu
  • Biologia i szkodliwość chwastów, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych
  • Integrowane metody regulacji zachwaszczenia

Ramowy program Konferencji:

24 czerwca 2020 roku

18.00 przyjazd uczestników, zakwaterowanie, kolacja

25 czerwca 2020 roku

8.00 –9.00 rejestracja

9.00 otwarcie Konferencji

9.30–13.00 sesje referatowe

13.15 –14.15 obiad

14.30 –17.30 sesje referatowe i sesja posterowa

17.30 -18.00 dyskusja i podsumowanie konferencji

19.00 uroczysta kolacja26 czerwca

9.00 –15.00 -sesja  terenowa nt. Bioróżnorodność zbiorowisk  segetalnych  na  glebach wapiennych, zakończona obiadem(Osiny,  Rezerwat  przyrody Skarpa  Dobrska, Kazimierz, Janowiec nad Wisłą).

Zgłoszenia na konferencję(formularz w załączeniu) Organizator prosi przesyłać do dnia 15 marca 2020na adres e-mail: lub zwykłą pocztą na adres: Zakład Uprawy Roślin Pastewnych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy.

Dodatkowych informacji udzielają:

e-mail: lub telefonicznie:

  • Mariola Staniak:tel. (81) 4786 790, 795lub 601360 265
  • Beata Feledyn-Szewczyk:tel. (81) 4786 803 lub 510 086841
  • Anna Stępień-Warda: tel. (81) 4786 798

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konferencji znajduje się na stronie www.iung.pulawy.pl

KOMUNIKAT I
 

Jeśli interesujesz się tematami z branży rolniczej i chcesz być na bieżąco z najświeższymi informacjami, dołącz do naszego FanPaga na Facebooku www.facebook.com/AgroPolskaPL

Książki warte polecenia:

Sygnały ziemniaka    Krzem w nawożeniu roślin rolniczych   Atlas chwastów   STARE CIĄGNIKI na polskich polach w latach 1918-1969

Czasopisma warte polecenia:

Nowoczesna Uprawa   Rolniczy Przegląd Techniczny   Hoduj z Głową Bydło   Hoduj z Głową Świnie