Nadchodzące wydarzenia

Konferencja „Substancje toksyczne w środowisku pszczół” w Krakowie 2017

Data rozpoczęcia: 2017-10-14
Data zakończenia: 2017-10-15
Miejscowość: Kraków
Organizator: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska Akademia Umiejętności
Województwo: małopolskie
Ulica i numer: Balicka 253 c

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska Akademia Umiejętności, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego wraz z Pszczelniczym Towarzystwem Naukowym zapraszają 14-15 października 2017 roku na konferencję „Substancje toksyczne w środowisku pszczół”, która odbędzie się Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji, 30-149 Kraków, ul. Balicka 253 c.

Podczas konferencji poruszane będą zagadnienia dotyczące pestycydów oraz innych substancji toksycznych obecnych w środowisku. Omawiane będą zagadnienia związane z dostępnością i szkodliwością substancji obcych dla pszczół. Uczestnicy dowiedzą się o konsekwencjach zdrowotnych narażenia pszczół na substancje obce. W ramach tegorocznej konferencji, cykl wykładów wzbogacony będzie o część warsztatową, podczas której będzie można aktywne uczestniczyć w dyskusji na temat zagadnień poruszanych na konferencji.

Konferencja będzie okazją do dialogu między nauką a praktyką oraz mobilizacji do większego zaangażowania w ratowanie środowiska, w którym żyją pszczoły.

W programie:

14 październik 2017

09:00 – 09:15 Otwarcie konferencji

09:15 – 11:30 I sesja – „Substancje toksyczne”

Przewodniczący sesji – prof. dr hab. Marian Tischner

09:15 – 09:45 Przegląd substancji toksycznych zagrażających pszczołom - dr Hajnalka Szentgyörgyi, UR w Krakowie

09:45 – 10:00 Wpływ zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi na zapylanie roślin kwiatowych przez owady - dr Dawid Moroń, PAN Kraków

10:00 – 10:15     Wpływ substancji toksycznych na zachowania pszczół - dr Sylwia Łopuch, UR w Krakowie

10:15 – 11:30 Dyskusja

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 - 14:00 II sesja – „Pestycydy”

Przewodniczący sesji – prof. dr hab. Krystyna Czekońska

11:45 – 12:15 Objawy, klasyfikacja oraz przyczyny zatruć pszczół pestycydami - mgr Tomasz Kiljanek ZFT PIWet-PIB w Puławach

12:15 – 12:30 "Pozostałości pestycydów w pierzdze" mgr Tomasz Kiljanek ZFT PIWet-PIB w Puławach

12:30 – 12:45 Przyszłość chemicznej ochrony roślin w obliczu wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym i  ochroną zapylaczy - prof. dr hab. Dariusz Ropek, UR w Krakowie

12:45 – 13:00 Dyskusja

13:00 – 13:30 Przerwa na lunch

13:30 – 15:00 III sesja - „Zatrucia i choroby pszczół wywołane obecnością substancji toksycznych”

Przewodniczący sesji – dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR

13:30 – 14:00 Inne, nie związane ze stosowaniem środków ochrony roślin, zagrożenia środowiskowe dla pszczół - dr Andrzej Bober, Zakład Chorób Pszczół, PIWet-PIB w Puławach

14:00 – 14:15 Charakterystyka biotycznych zagrożeń dla zdrowia rodzin pszczelich na terenie Polski południowej - dr Krystyna Pohorecka, Zakład Chorób Pszczół, PIWet-PIB w Puławach

14:15 – 14:30 Najczęściej obserwowane choroby czerwiu na terenie Polski południowej – dr wet. Maria Zoń UCMW UJ-UR w Krakowie

14:30 –14:45 Wrażliwość pszczoły miodnej na jakość i ilość dostępnego pokarmu – prof. dr hab. Krystyna Czekońska, UR w Krakowie

14:45 –15:00 Dyskusja i podsumowanie konferencji

15:00 – Zakończenie konferencji

15 październik 2017

15:00 - 16:15 Projekcja filmu „Łowcy miodu”

16:15 - 18:00 Dyskusja na temat filmu oraz zagadnień będących tematem konferencji

18:00 - Zakończenie konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny, obowiązuje jednak wcześniejsza rejestracja elektroniczna na adres: , temat: „PSZCZOŁY” lub telefonicznie pod nr 12 662 43 31 do dnia 2 października 2017 r. z podaniem: Hasło – pszczoły; Imię i nazwisko; Adres pocztowy; Zawód (rolnik, pszczelarz, pracownik naukowy itp.)

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie urk.edu.pl