Nadchodzące wydarzenia

Konferencja pn. „Nowoczesne technologie w uprawie kukurydzy” w Bratoszewicach 2019

Data rozpoczęcia: 2019-09-25
Data zakończenia: 2019-09-25
Miejscowość: Bratoszewice
Organizator: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach, Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
Województwo: łódzkie

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zaprasza 25 września  2019 roku do udziału w bezpłatnej konferencji pn. „Nowoczesne technologie w uprawie kukurydzy” , która odbędzie się na terenie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Konferencja organizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019.

Konferencja skierowana jest do: rolników, przetwórców, przedsiębiorców, pracowników naukowych, doradców rolniczych, mieszkańców obszarów wiejskich oraz potencjalnych członków grup operacyjnych EPI.

W programie:

I. Wykłady:

1. Wykład nt. Nowoczesne metody doboru odmiany kukurydzy do uprawy.

2. Wykład nt. Wzrost roślin kukurydzy, a nowoczesne metody odżywiania.

3. Wykład nt. Innowacyjne metody ochrony kukurydzy przed szkodnikami.

II. Prezentacja/omówienie odmian, które znajdują się na poletkach demonstracyjnych ŁODR.

III. Wizyta na poletkach demonstracyjnych ŁODR.

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe.

Ilość miejsc: 80

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej*:

Zgłoszenia przyjmujemy do 23.09.2019 r. do godz. 12.00

Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Ilość miejsc jest ograniczona w związku z powyższym o zakwalifikowaniu się uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby które zakwalifikują się na szkolenie otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa.

Więcej informacji:

  • Katarzyna Bryk, e-mail: , tel. 519 646 554

* prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu jego skanu podpisanego czytelnie imieniem i nazwiskiem pod adres poczty elektronicznej: k.bryk@lodr-bratoszewice.pl. Karta zgłoszeniowa załączona poniżej.

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie www.lodr-bratoszewice.pl

Książka warta polecenia:

Odchwaszczanie kukurydzy – kompletny program