Nadchodzące wydarzenia

III Konferencję z cyklu: „Nauka – praktyce” pt. Rola Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w stymulowaniu innowacyjności sektora rolno-żywnościowego na Dolnym Śląsku”

Data rozpoczęcia: 2015-04-20
Data zakończenia: 2015-04-20
Miejscowość: Wrocław
Organizator: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Rolnicza, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
Województwo: dolnośląskie
Ulica i numer: Pawłowicka 87/89, 101

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Rolnicza, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu zapraszają 20 kwietnia 2015 roku na III Konferencję z cyklu: „Nauka – praktyce” pt. Rola Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w stymulowaniu innowacyjności sektora rolno-żywnościowego na Dolnym Śląsku”. Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym w Pawłowicach.

W programie:

10.00 – 10.10 Otwarcie konferencji i przywitanie gości – prof. Roman Kołacz, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

10.10 – 10.25 Wystąpienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego

10.25 – 10.50 Nowe tendencje w uprawie wybranych gatunków roślin – prof. Andrzej Kotecki z Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

10.50 – 11.15 Współczesne problemy w ochronie roślin – prof. Michał Hurej z Katedry Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

11.15 – 11.40 Osiągniecia i perspektywy rozwoju hodowli bydła – prof. Tadeusz Szulc z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

11.40– 12.00 Rola Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w procesie wdrażania innowacji w sektorze rolnym – prof. Tadeusz Trziszka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Ewa Bieńkowska z DODR we Wrocławiu

12.00 – 12.30 Przerwa na kawę

12.30 – 13.15 Oczekiwania praktyki gospodarczej agrobiznesu odnośnie kierunków prowadzonych badań i sposobów ich wdrażania – Mirosław Kaszkur, Prezes Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych, Tadeusz Kinach, Prezes Zrzeszenia Plantatorów Buraka Cukrowego przy Sudzucker Polska S.A.

13.15 – 14.00 Wdrażanie innowacji w rolnictwie w świetle PROW 2014-2020 – Tomasz Pilawka z Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych

14.00 – 14.15 Prezentacja oferty edukacyjnej UP we Wrocławiu skierowana do praktyki rolniczej – dr Anna Ogły, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego

14.15 – 15.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji przez prof. Romana Kołacza, Dyrektora DODR we Wrocławiu Ryszarda Czerwińskiego oraz Prezesa DIR Leszka Gralę

15.00 Poczęstunek

Organizator prosi o potwierdzenie udziału do 15 kwietnia 2015 roku, e-mail: , tel. 71-339-98-26