Zbiornik Racibórz gotowy, aby chronić mieszkańców

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mateusz Babak, Krzysztof Konopka PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
05-02-2020,18:45 Aktualizacja: 05-02-2020,19:01
A A A

Suchy zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny osiągnął już funkcjonalność - podały Wody Polskie. Oznacza to, że obiekt jest gotowy, aby chronić przed ryzykiem powodzi blisko 2,5 mln mieszkańców nadodrzańskich województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Jak wynika z informacji umieszczonej na stronach inwestora przedsięwzięcia: Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW), powstający kosztem ok 2 mld zł zbiornik Racibórz Dolny osiągnął swoją funkcjonalność z końcem stycznia br.

mapa, zagrożenie powodziowe, IMGW, powódź

Trwają prace nad mapami zagrożenia i ryzyka powodziowego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wraz partnerami z Arcadis i MGGP wkracza w ostatni etap prac nad projektem dotyczącym przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego...
RZGW podał, że zgodnie z oczekiwaniami kontraktu wykonawca tej najważniejszej i największej w kraju inwestycji przeciwpowodziowej (konsorcjum Budimeksu i Ferrovial Agroman) zakończył w tym czasie realizację kluczowych prac na poszczególnych frontach robót.

Jak wymienił inwestor, zrealizowano budowlę przelewowo-spustową (z przeprowadzeniem prób technologicznych) oraz upust do Odry Miejskiej; wykonano też konieczny dla osiągnięcia funkcjonalności zakres prac na zaporach zbiornika: czołowej, lewobrzeżnej i prawobrzeżnej, które przygotowano do piętrzenia wody (m.in. powstało uszczelnienie ich korpusów zapór, tworzące ekran, dla którego ułożono częściową warstwę ochronną).

"Zakres wykonanych prac wskazuje jednoznacznie, iż zbiornik współpracujący z pobliskim polderem Buków, może piętrzyć wodę, w konsekwencji czego jest gotowy do przyjęcia i +ścięcia+ fali powodziowej o wielkości chociażby pamiętnej powodzi z 1997 r." - napisano na stronach gliwickiego RZGW.

Zasygnalizowano też, że kontraktowy termin zakończenia inwestycji przypada na 29 maja br. Do tego czasu porządkowany będzie obszar w czaszy zbiornika, kontynuowane będą prace związane z budową dróg serwisowych oraz roboty wykończeniowe na zaporach.

Gmina pod wodą. Zalane gospodarstwa i drogi

Ramię w ramię ze strażakami z PSP i OSP sami mieszkańcy gminy Dołhobyczów (pow. hrubieszowski, woj. lubelskie) pracowali w ramach akcji ratowniczej po gwałtownej ulewie. Zagrożone były m.in. zwierzęta gospodarskie oraz płody rolne. W Hulczu...
W październiku ub. roku inwestor informował, że budowa suchego zbiornika osiągnęła wówczas 85 proc. zaawansowania rzeczowego. O przekroczeniu 50 proc. zaawansowania inwestycji RZGW i resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej informowały w październiku 2018 r.

Gliwicki RZGW w październiku 2016 r. odstąpił od kontraktu z prowadzącym prace od 2013 r. pierwotnym wykonawcą, firmą Dragados. Następnie otrzymał zgodę współfinansującego inwestycję Banku Światowego na realizację niewykonanej części projektów wykonawczych oraz robót zabezpieczających i niwelujących stratę sezonu budowlanego z dotychczasowymi podwykonawcami - w okresie do czasu wyłonienia nowego generalnego wykonawcy.

Przetarg na wykonanie brakujących prac ruszył w kwietniu 2017 r., a z końcem listopada 2017 r. RZGW podpisał umowę z konsorcjum Budimeksu i firmy Ferrovial Agroman. Wartość kontraktu wynosi 734,85 mln zł netto. Budimex ma 95-proc. udział w konsorcjum, a Ferrovial Agroman - 5 proc. Określony przy podpisaniu umowy termin zakończenia prac to 18 stycznia 2020 r.

Struktura finansowania budowy zbiornika (koszt robót budowlanych na poziomie 1,56 mld zł), to kwoty: 532,5 mln zł z budżetu państwa, 41,6 mln zł z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, 109,6 mln zł z Banku Światowego, 457,4 mln zł z BRRE oraz 417 mln zł z Funduszu Spójności.

powódź, uprawy, zanieczyszczone owoce i warzywa, Główny Inspektorat Sanitarny, gis

GIS ostrzega. Po powodzi owoce i warzywa nie nadają się do spożycia

Owoce i warzywa uprawiane na terenach dotkniętych powodzią nie nadają się do spożycia przez ludzi i zwierzęta - ostrzega Główny Inspektorat Sanitarny. Wody, którymi zostały zalane uprawy niosą ze sobą szereg zanieczyszczeń zabranych...
Na razie zbiornik Racibórz Dolny ma być polderem o powierzchni 26,3 km kw., czyli suchym zbiornikiem wypełnianym wodą tylko przy powodzi. Jego maksymalna pojemność wyniesie 185 mln m sześc. wody - będzie to największy taki zbiornik w kraju. Jego zapora czołowa ma 4 km długości (znajduje się tam budowla przelewowo-spustowa), zapora lewobrzeżna - 9,6 km, a prawobrzeżna - 8,8 km. Ziemne zapory mają do ok. 10 m wysokości. Zbiornik zacznie działać przy wartości przepływu wody w Odrze powyżej 1210 m sześc. na sekundę.

Zbiornik Racibórz Dolny zaprojektowano jako element systemu przeciwpowodziowego Odry. Oznacza to, że bez tego zbiornika inne inwestycje przeciwpowodziowe na tej rzece w razie powodzi nie zadziałają właściwie.

Intencją MGMiŻŚ oraz Wód Polskich jest, aby zbiornik Racibórz w przyszłości pełnił funkcję retencyjną, rekreacyjną, gospodarczą, energetyczną oraz żeglugową - co wpisuje się w rządową strategię rozwoju śródlądowych dróg wodnych.

Wody Polskie w ub. roku sygnalizowały przygotowania do przetargu na koncepcję dostosowania zbiornika - po okresie trwałości projektu unijnego - do pełnej funkcjonalności zbiornika wielofunkcyjnego oraz śródlądowej drogi wodnej o znaczeniu międzynarodowym.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement