Zakaz połowów w południowej części Bałtyku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
03-06-2020,14:20 Aktualizacja: 03-06-2020,14:25
A A A

Od 4 czerwca do 31 sierpnia w południowej części Bałtyku będzie obowiązywać całkowity zakaz połowów, w tym ryb pelagicznych - poinformował resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Ma to związek z fatalną kondycją bałtyckiego dorsza.

Ministerstwo wyjaśniło, że w podanym terminie zakaz będzie obowiązywał na podobszarach 25 i 26 Morza Bałtyckiego, a na podobszarze 24 do 31 lipca.

dorsz, połów dorsza, komisja europejska, dorsz atlantycki

KE za wsparciem rybaków, którzy nie mogą łowić dorsza w Bałtyku

Komisja Europejska przyjęła w tym tygodniu propozycję, w której proponuje pomoc finansową dla rybaków dotkniętych skutkami zamknięcia połowów dorsza atlantyckiego ze wschodniej części Morza Bałtyckiego. Chodzi w dużej mierze o...

Południowa granica podobszarów 25 i 26 pokrywa się w 90 proc. z linią brzegową Polski - poza niewielkim skrawkiem w ok. Świnoujścia. Północna granica tych obszarów przebiega wzdłuż części szwedzkiego wybrzeża, mniej więcej do Olandii i na południe od Gotlandii.

Z kolei podobszar 24 graniczy z linią brzegową w ok. Świnoujścia, obejmuje cześć wybrzeża niemieckiego (m.in. Rugia) oraz część Danii i Szwecji.

Ministerstwo wyjaśniło, że zakaz połowów wynika z otrzymanego od Komisji Europejskiej pisma. Bruksela mając na uwadze jeszcze większą ochronę wschodniego stada dorsza bałtyckiego, chce w ten sposób chronić tarło tych ryb.

"Komisja Europejska przypomniała również, że ukierunkowane połowy dorsza we wschodnim Bałtyku nie są dozwolone w całym 2020 r. Komisja podkreśliła, że będzie monitorować wdrażanie ww. okresu przez odpowiednie państwa członkowskie i w razie potrzeby podejmie odpowiednie działania kontrolne" - dodało ministerstwo.

Dorszy i śledzi z Bałtyku będzie znacznie mniej

Kwoty połowowe stad ryb w Bałtyku na 2020 rok będą sporo niższe niż ustalone na ten rok. Tak ustalono w Luksemburgu, gdzie w dniach 14-15 października odbyło się posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH). Nie mogło tam...

MGMiŻŚ wskazało, że od zakazu obowiązywać będzie odstępstwo. Dotyczyć ma statków do 12 m długości, które prowadzą połowy z użyciem narzędzi biernych (nie trałują), oraz łowią w miejscach, gdzie głębokość jest niższa niż 20 m. Z zakazu połowów wyłączone są też obszary morskich wód wewnętrznych (np. Zalew Szczeciński czy Zalew Wiślany).

Resort poinformował, że na końcowym etapie legislacyjnym znajduje się nowelizacja rozporządzenia MGMiŻŚ ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

Ma ona zapewnić wsparcie finansowe dla komercyjnego sektora rybołówstwa za tymczasowe zaprzestanie działalności od 1 lutego do 31 sierpnia bez określenia maksymalnej ilości dni, za które można ubiegać się o rekompensatę.

Ministerstwo dodało, że w ramach nowelizacji przewidziano wsparcie dla wszystkich armatorów statków komercyjnych, niezależnie od długości. Warunkiem będzie prowadzenie działalności połowowej przez co najmniej 120 dni w okresie dwóch lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie.

Nowelizacja rozporządzenia ma ułatwić też korzystanie ze środków pomocowych, m.in. poprzez ograniczenie dokumentów, jakie trzeba byłoby złożyć. Wnioski o pomoc będzie można składać w formie elektronicznej - zapewniło ministerstwo.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj