Wiceminister rolnictwa: w KE trwają dyskusje na temat WPR po 2027 r.

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
13-06-2024,10:00 Aktualizacja: 13-06-2024,10:05
A A A

Na forum UE od stycznia br. trwają dyskusje o kształcie Wspólnej Polityki Rolnej po 2027 r., na razie są one fazie konsultacji społecznych. W ministerstwie rolnictwa przygotowywany jest projekt stanowiska Polski w tej sprawie - poinformował w środę w Sejmie wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak.

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jacek Czerniak był obecny w środę na posiedzeniu sejmowej podkomisji ds. monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i akcesji nowych państw do Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy. Powiedział, że do dialogu zaproszone zostały przez KE podmioty, które reprezentują różne obszary systemu rolnego i żywnościowego (w tym rolników, spółdzielnie, przedsiębiorstwa rolnicze i społeczności wiejskie), a także organizacje pozarządowe i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, instytucje finansowe i środowiska akademickie. Nie zaproszono instytucji rządowych - dodał.

fgr plus, kredyty, gwarancje kredytowe, akcja kredytowa

Wiceszef MRiRW: nowe instrumenty finansowe dla rolników korzystających z kredytów na inwestycje

W ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 resort rolnictwa rozszerza wsparcie rolników i przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego. W przypadku kredytów inwestycyjnych, oprócz gwarancji...

Jak poinformował Czerniak, wymiana poglądów dotyczy perspektyw dla rolników i społeczności wiejskich, wsparcia rolnictwa z poszanowaniem środowiska, wykorzystania wiedzy i innowacji w rolnictwie, stworzeniu jasnej perspektywy dla rozwoju europejskiego systemu żywnościowego.

Równolegle, w grudniu 2023 r. Komisja Rolnictwa KE rozpoczęła serię warsztatów technicznych dla państw członkowskich, ekspertów i interesariuszy na tematy związane z przyszłą polityką rolną i polityką wobec obszarów wiejskich. m.in. na temat odporności rolnictwa na kryzysy czy bezpieczeństwa żywności.

Wnioski z tych dyskusji mają posłużyć do wypracowania konkluzji przez prezydencję belgijską do połowy tego roku. A te z kolei mają stanowić główny element następnego okresu programowania i zostaną uwzględnione w przyszłym komunikacie Komisji w sprawie przeglądu polityki rolnej UE. Może on się pojawić na przełomie września i października, w zależności od poczynionych postępów - wynika z informacji ministerstwa rolnictwa.

Stanowisko Polski do projektu belgijskich konkluzji obejmuje m.in.: potrzebę uznania rolnictwa przez Komisję Europejską za strategiczny sektor UE, który wymaga zapewnienia silnego finansowania z różnych polityk i funduszy UE, w tym w szczególności ze Wspólnej Polityki Rolnej, której budżet powinien odpowiadać ambicjom celów, jakie są dla niej projektowane po 2027 r.

siekierski, gospodarstwa, zadłużenie, kredyt konsolidacyjny

Siekierski: zadłużone gospodarstwa będą mogły skorzystać z taniego kredytu konsolidacyjnego

W tym roku przygotowany zostanie program konsolidacji kredytowej dla zadłużonych gospodarstw rolnych - zapowiedział w poniedziałek w Sejmie minister rolnictwa Czesław Siekierski podczas spotkania marszałka Sejmu z...

Polska uważa, w konkluzjach powinno się uwzględnić problem zapewnienia równych warunków konkurencji wobec produktów importowanych, szczególnie ze względu na standardy i normy produkcji. Powinien obyć przeanalizowany wpływ rozszerzenia UE o kolejne kraje - Ukrainę i Mołdawię, konieczna jest stabilizacja dochodów rolniczych poprzez np. płatności bezpośrednie - wyliczał Czerniak.

Poinformował, że w resorcie rolnictwa przygotowywany jest projekt stanowiska Polski ws. przyszłej polityki rolnej, w sytuacji liberalizacji handlu z Ukrainą oraz zaproszenia tego kraju do negocjacji akcesyjnych. Polska chce w nim zwrócić uwagę m.in. na zagrożenia ze strony Ukrainy dla europejskiego rolnictwa, jak również na konieczność zapewnienia odpowiednio wysokich środków w budżecie UE na realizację różnych ambitnych celów, np. środowiskowych.

Podczas posiedzenia podkomisji posłowie zwracali uwagę, że rozszerzenie UE o Ukrainę będzie dużym wyzwaniem ze względu na zupełnie inną strukturę rolnictwa ukraińskiego (zarówno wielkość gospodarstw, jak i struktura własnościowa), do której nie przystają istniejące instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej. 

Poleć
Udostępnij