Wakacyjne turnusy dla dzieci rolników. Rehabilitacja jest bezpłatna

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
20-04-2023,8:45 Aktualizacja: 20-04-2023,8:47
A A A

W okresie wakacji Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje po raz kolejny bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Co trzeba zrobić, by wysłać pociechę na takie lecznicze wczasy?

Z turnusów mogą skorzystać dzieci urodzone w latach 2008-2016. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS. Na rehabilitację może zostać skierowane także dziecko objęte rentą rodzinną po śmierci ubezpieczonego rolnika.

Wniosek z załącznikami

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny. Do niego obligatoryjnie powinny zostać dołączone:

Co istotne, powyższe dokumenty w formie druków dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS. Wypełniony wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny wraz z ww. dodatkami należy złożyć w placówce Kasy właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika, w terminie określonym przez każdą z tych jednostek.

krus, Centra Rehabilitacji Rolników, leczenie rolników, renta rolnicza

Rolnikom przysługuje leczenie. KRUS zaprasza do centrów rehabilitacji

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia rolnikom możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Dysponuje własnymi ośrodkami, gdzie organizowane są 21-dniowe turnusy. Według danych Kasy, każdego roku w prowadzonych przez nią Centrach...

„Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału lub placówki terenowej KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, z zastrzeżeniem, że są zdolne do samoobsługi” – podkreśla rolniczy ubezpieczyciel. 

Opieka i rehabilitacja

I przypomina, że Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny.

Ponadto gwarantują iż opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

„Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny, można uzyskać w jednostkach organizacyjnych KRUS” – przekazuje Kasa (dane teleadresowe oddziałów są dostępne tutaj).

Terminy i miejsca

W 2023 roku KRUS organizuje:

1. turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w:

- Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju, dwa turnusy w terminach: 

  • 25.06 - 15.07.2023 r.
  • 16.07 - 05.08.2023 r.

- Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, dwa turnusy w terminach: 

  • 10.07 - 30.07.2023 r., 
  • 31.07 - 20.08.2023 r.

2. turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego w:

- Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie, jeden turnus w terminie: 

  • 20.07 - 09.08.2023 r.,

- Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju, dwa turnusy w terminach: 

  • 13.07 - 02.08.2022 r., 
  • 03.08 - 23.08.2023 r., 

- Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu, jeden turnus w terminie:

  • 11.08 - 31.08.2023 r.

 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!