Teraz każdy może sprawdzić jakość powietrza w swojej gminie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
15-12-2015,14:45 Aktualizacja: 15-12-2015,15:03
A A A

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska uruchomił nowy serwis, za pośrednictwem którego każdy może znaleźć rzetelne i aktualne informacje na temat jakości powietrza w swojej okolicy.

W internecie są prezentowane dane pochodzące bezpośrednio ze 140 automatycznych stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska rozmieszczonych na terenie całego kraju.

GIOŚ podkreśla, że serwis prezentuje szeroki zakres informacji, w tym:  bieżące i archiwalne wyniki pomiarów jakości powietrza (w postaci zestawień liczbowych, wykresów i map), informacje o stacjach pomiarowych, wyniki ocen jakości powietrza, prognozy krótko- i długoterminowe, ostrzeżenia oraz informacje na temat uchwalonych programów ochrony powietrza.

Zanieczyszczenie powietrza pyłem, pył PM10, trybunał sprawiedliwości UE

Polska pozwana przed Trybunał UE w sprawie zanieczyszczeń powietrza

Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących jakości powietrza. Zbyt wysoki poziom cząstek pyłu w powietrzu stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego - ostrzegła...
"Projekt został przygotowany z myślą o użytkowniku, który nie posiada wiedzy eksperckiej na temat stanu powietrza. Wyniki pomiarów podaje w sześciostopniowej skali (od bardzo dobrego do bardzo złego), odnoszącej się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie" - informuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Przykładowo ocena "dostateczna" oznacza, że długie przebywanie na otwartym powietrzu połączone z wysiłkiem fizycznym może mieć niekorzystne skutki zdrowotne, dlatego w legendzie znajduje się też zalecenie, aby "rozważyć zmniejszenie lub rozłożenie w czasie aktywności na powietrzu wymagającej długotrwałego lub wzmożonego wysiłku".

Informacje o jakości powietrza są prezentowane zbiorczo, za pomocą tzw. indeksu ogólnego, który uwzględnia stężenia siedmiu zanieczyszczeń monitorowanych automatycznie, oraz oddzielnie dla poszczególnych substancji - pyłów zawieszonych: PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu i ozonu.

Kraków,powietrze,WIOŚ,zanieczyszczenie,niebezpieczeństwo,zdrowie

Nie ma czym oddychać, ale urzędnicy i tak uspokajają

W ostatnim czasie wyjątkowo dużo mówi się na temat smogu i złej jakości powietrza w wielu polskich miastach. Ministerstwo Środowiska uspokaja i podkreśla, że powietrze, którym oddychamy jest stale kontrolowane i w razie...
Użytkownicy powietrze.gios.gov.pl mogą także pobrać archiwalne wyniki pomiarów i śledzić ostrzeżenia o wysokich stężeniach zanieczyszczeń występujących na terenie Polski.

Dane dotyczące jakości powietrza pochodzą ze stacji pomiarowych GIOŚ oraz wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska (WIOŚ). W ciągu dwóch ostatnich lat GIOŚ zakupił i zainstalował ponad 630 nowych urządzeń pomiarowych, w tym analizatory do pomiaru zanieczyszczeń gazowych (m.in. ozonu, tlenków azotu i dwutlenku siarki) i automatyczne mierniki pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5.

"Dzięki tej inwestycji możliwe było nie tylko zwiększenie dokładności monitoringu powietrza, lecz także wdrożenie w większości województw systemów zastępczych urządzeń pomiarowych, które będą uruchamiane m.in. w przypadku awarii urządzeń podstawowych. Kupno i instalacja nowego sprzętu pomiarowego kosztowały ponad 28,6 mln zł" - podkreślają specjaliści Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Pod koniec grudnia ruszy aplikacja na urządzenia mobilne informująca na podstawie danych autoryzowanych przez GIOŚ o stanie powietrza w okolicy.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE