Nie ma czym oddychać, ale urzędnicy i tak uspokajają

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
10-11-2015,14:30 Aktualizacja: 10-11-2015,14:51
A A A

W ostatnim czasie wyjątkowo dużo mówi się na temat smogu i złej jakości powietrza w wielu polskich miastach. Ministerstwo Środowiska uspokaja i podkreśla, że powietrze, którym oddychamy jest stale kontrolowane i w razie niebezpieczeństwa interweniują odpowiednie służby.

Jeśli zanieczyszczenie powietrza przekracza ustalone prawem normy, inspekcja ochrony środowiska i samorządy zobowiązane są do podjęcia stosownych działań. Wynikają one z ustawy Prawo ochrony środowiska - informuje resort środowiska.

dyrektywa o krajowych pułapach emisji metanu, związki azotowe, bydło, trzoda chlewna

Rzeźnia za ochronę powietrza. Bydło i świnie do wybicia?

Około 3 miliony sztuk bydła i świń będą musieli wybić polscy rolnicy, jeśli Unia Europejska wprowadzi restrykcyjną dyrektywę o krajowych pułapach emisji m.in. metanu i innych związków azotowych. Dyrektywa ma być głosowana podczas sesji...
Kto i za co odpowiada? Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska (WIOŚ) prowadzi stałe pomiary zanieczyszczenia powietrza na terenie województwa i udostępnia ich wyniki na swojej stronie internetowej. Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia lub jeśli takie przekroczenie nastąpiło, musi powiadomić o tym zarząd województwa oraz wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego.

Zarząd województwa w przypadku ryzyka wystąpienia przekroczenia norm musi opracować projekt uchwały w sprawie planu działań krótkoterminowych, które mają zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich przekroczeń oraz ograniczyć skutki i czas trwania zaistniałych przekroczeń. Projekt jest następnie opiniowany przez samorządy.

Wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego reaguje jeśli doszło do przekroczenia lub jest takie ryzyko. Zespół musi niezwłocznie powiadomić o tym społeczeństwo oraz właściwe organy o konieczności podjęcia działań określonych w planie działań krótkoterminowych.

ustawa antysmogowa, andrzej duda, Prawo ochrony środowiska

Prezydent podpisał ustawę antysmogową. Będzie czystsze powietrze?

Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę antysmogową - nowelizację Prawa ochrony środowiska. Nowe rozwiązania powinny przyczynić się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji. "Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o podpisaniu ustawy Prawo...
Co mogą zrobić mieszkańcy? Tam, gdzie dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń są przekroczone, zaleca się ograniczenie aktywności fizycznej wymagającej wysiłku na otwartej przestrzeni. Osoby chore, szczególnie cierpiące na choroby przewlekłe, choroby serca, układu oddechowego czy alergie, oraz dzieci i kobiety ciężarne powinny unikać przebywania na powietrzu - radzi Ministerstwo Środowiska.

Urzędnicy przypominają, że na jakość powietrza, którym oddychamy, wpływ ma każdy z nas. Zależy on m.in. od tego, czym palimy w domowych piecach, czy korzystamy często z samochodu, nawet na krótkich dystansach, lub czy palimy śmieci i liście w przydomowych ogródkach.

Gdzie można sprawdzić jakość powietrza? Aktualne dane o jakości powietrza w Polsce sprawdzać na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Uwaga! Dane udostępniane przez inne podmioty mogą być niewiarygodne.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement