Stawka dla weterynarzy prowadzących kontrole pójdzie w górę

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Ewa Wesołowska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
18-11-2019,14:50 Aktualizacja: 18-11-2019,14:56
A A A

Do 55 zł za godzinę wzrośnie stawka dla lekarzy weterynarii przeprowadzających urzędowe kontrole w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

Tak przewiduje projekt rozporządzenia ministra rolnictwa, który w poniedziałek trafił do konsultacji społecznych. Podwyżki mają zachęcić lekarzy weterynarii do wykonywania czynności "związanych z kontrolą urzędową w zakresie oceny bioasekuracji gospodarstw".

główny lekarz weterynarii, Paweł Niemczuk, Bogdan Konopka, minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski

Minister rolnictwa zdecydował. Zmiany w Inspekcji Weterynaryjnej

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski odwołał z funkcji zastępcy głównego lekarza weterynarii Pawła Niemczuka. Przypominamy, że Paweł Niemczuk pełnił funkcję głównego lekarza weterynarii od 30 grudnia 2016 roku. Wcześniej pełnił...

Dodatkowo - jak wynika z dokumentu - "wpłynie to na poprawę postrzegania pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w środowisku wskutek wzrostu stopnia ich wykorzystania w ramach instytucji wyznaczenia, co będzie się przekładać także na jakość prowadzonych kontroli urzędów".

Obecnie - jak zauważają autorzy projektu - zainteresowanie przeprowadzaniem kontroli nie spełnia potrzeb Inspekcji Weterynaryjnej i uniemożliwia tym samym jej wykonanie w tempie wymuszonym przez ASF. Wzmożenie działań organów IW powodowane jest potrzebą zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej choroby.

Wyhamowaniu epidemii służyć ma m.in. eliminacja naruszeń w zakresie bioasekuracji w gospodarstwach oraz likwidacja tych, które nie są w stanie spełnić wymagań bioasekuracji.

Działania w tym obszarze - jak czytamy w projekcie - mogą być podjęte przez powiatowych lekarzy weterynarii wyłącznie po przeprowadzeniu kontroli. Sytuacja kadrowa powiatowych inspektoratów weterynarii nie pozwala obecnie na przeprowadzenie wszystkich kontroli przez zatrudnionych w inspektoratach lekarzy weterynarii.

minister rolnictwa, Mirosław Welz, zastępca głównego lekarza weterynarii, Inspekcja Weterynaryjna, lekarz weterynarii

Znamy nazwisko nowego zastępcy głównego lekarza weterynarii

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski w obecności Sekretarza Stanu Szymona Giżyńskiego i głównego lekarza weterynarii dr. Bogdana Konopki, wręczył akt powołania na stanowisko zastępcy głównego lekarza weterynarii...

Z tego powodu proponuje się podwyższenie stawki wynagrodzenia za prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt z 41 do 55 zł za godzinę. Wydatki zostaną sfinansowane w ramach budżetów poszczególnych inspektoratów weterynarii.

Proponowane zmiany - jak wynika z projektu - są bardzo oczekiwane w środowisku lekarzy weterynarii, zarówno będących organami IW, jak również wyznaczanych do wykonywania czynności urzędowych w przedmiotowym zakresie. Mają również na celu zniwelowanie różnic pomiędzy wynagrodzeniami za podobne rodzajowo czynności urzędowe.

W 2018 r. w Polsce skontrolowano łącznie 75 593 gospodarstw utrzymujących świnie, pod kątem spełnienia wymagań bioasekuracji wynikających z rozporządzenia ministerstwa rolnictwa w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po ogłoszeniu.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement