PIORiN o kontrolach na granicy z Ukrainą. "Obsada osobowa zwiększona"

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-03-2024,15:35 Aktualizacja: 04-03-2024,15:37
A A A

W związku z natężonym ruchem towarów na granicy z Ukrainą, w oddziałach granicznych zwiększono obsadę osobową. Za bezpieczeństwo fitosanitarne odpowiada w sumie 47 osób, pracujących całodobowo przez 7 dni w tygodniu – poinformowała Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN).

Chodzi o kolejowe i drogowe przejścia graniczne w: Dorohusku, Hrubieszowie, Hrebennem, Korczowej i Medyce. Towary podlegające granicznej kontroli fitosanitarnej to:

- rośliny przeznaczone do sadzenia, np. drzewka i krzewy, sadzonki, rośliny doniczkowe, podziemne organy rozmnożeniowe (cebule, bulwy, kłącza itp.),

- nasiona przeznaczone do siewu,

- świeże warzywa i owoce,

- kwiaty i zieleń cięta,

- drewno oraz kora roślin iglastych i liściastych (określone gatunki),

- drewniane materiały opakowaniowe, np. palety, skrzynie.

samoobrona, duszyński, minister rolnictwa, siekierski

"Samoobrona" pisze do ministra: zadaniem rolników jest prowadzenie gospodarstw, a nie kontrola transportów

Związek Zawodowy Rolników Samoobrona wystąpił do ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego, by wzmocnił on podległe mu państwowe inspekcje celem podniesienia skuteczności kontroli importowanych towarów rolno-spożywczych. „Polscy...

Nasiona – PIORiN, zboża - weterynaria

„Wbrew obiegowym opiniom, kontrola fitosanitarna nie obejmuje sprawdzenia takich parametrów, jak zagrożenia dla zdrowia ludzi (np. pozostałości pestycydów) lub zwierząt, ani jakości handlowej, gdyż właściwości te badane są przez służby sanitarne, weterynaryjne oraz jakościowe. Dla przykładu, importowany materiał siewny zbóż podlega kontroli fitosanitarnej wykonywanej przez PIORiN, ale ziarno zbóż przeznaczone na paszę jest kontrolowane przez Inspekcję Weterynaryjną” – precyzuje w komunikacie PIORiN.

Jak w nim dodano, obowiązkiem osoby odpowiedzialnej za przesyłkę, zawierającą towary regulowane prawem zdrowia roślin, jest każdorazowe zgłoszenie jej do granicznej kontroli fitosanitarnej w systemie TRACES NT. W tym samym systemie rejestrowany jest również wynik przeprowadzonej kontroli, dostępny także dla funkcjonariuszy granicznych Krajowej Administracji Skarbowej. Stanowi on informację dla Służby Celno-Skarbowej o decyzji PIORiN o zezwoleniu lub zakazie wwozu przesyłki.

W przypadku nieprawidłowości – zakaz wwozu

 „Towary regulowane, które nie zostały zgłoszone przez odpowiedzialny podmiot, są przez organ celny kierowane do kontroli PIORiN z wykorzystaniem systemu Platforma Koordynacji i Wymiany Danych Single Window, co skutecznie zapobiega wprowadzeniu na teren Unii towaru bez przeprowadzenia przez PIORiN wymaganej kontroli fitosanitarnej” – wskazuje Inspekcja.

piorin, inspekcja, materiał siewny, nasiona

Na co zwrócić uwagę przy zakupie materiału siewnego? PIORiN podpowiada

Kupując materiał siewny, należy pamiętać o związanych z tym uniwersalnych zasadach. Wskazuje na nie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). „Wczesna wiosna to czas, kiedy rolnik podejmuje decyzję o tym, jaki gatunek...

Jednocześnie wylicza, że w 2023 roku organy graniczne PIORiN skontrolowały 7730 przesyłek pochodzących z Ukrainy. Były to głównie przesyłki drewna (6986), kukurydzy przeznaczonej do siewu (238 przesyłek o tonażu 4269 t), owoce i warzywa świeże (344). W przypadku stwierdzenia niezgodności tego towaru z wymaganiami lub nieprawidłowości w dokumentacji - jak zapewniają inspektorzy - wynikiem kontroli był zakaz wwozu kwestionowanych przesyłek do Polski.

Próbki z każdej przesyłki materiału siewnego

„Podkreślenia wymaga, że kontrolą objęto 100 proc. towarów regulowanych, zgłoszonych do kontroli fitosanitarnej, nie tylko przeznaczonych do Polski, ale również w tak zwanym tranzycie wewnętrznym - do innych państw członkowskich UE” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z danymi PIORiN, w czasie przeprowadzanych w 2023 roku kontroli towarów importowanych z Ukrainy, oddziały graniczne pobrały 448 prób do badań laboratoryjnych, w tym najwięcej ze świeżych borówek i kukurydzy siewnej. Ponadto próby do badań laboratoryjnych pobierane są z każdej przesyłki przeznaczonych do siewu nasion zbóż, świeżych owoców miękkich (borówka, truskawka, malina) oraz pomidorów.  

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu