Rynek wina w Polsce

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: kowr | redakcja@agropolska.pl
28-06-2022,13:30 Aktualizacja: 28-06-2022,13:32
A A A

Polski rynek wina intensywnie się rozwija. W roku 2020/2021 wprowadzono do obrotu 8 691,84 hl wina, co w przeliczeniu daje ok. 1 mln 159 tys. butelek o pojemności 0,75 l. Szacuje się, że w bieżącym roku gospodarczym tj. 2021/2022 wielkość produkcji wina wyniesie ok. 19 700 hl.

7 marca 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich (Dz. U. z 2022 r., poz. 24), na podstawie których Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) realizuje mechanizm „Administrowanie potencjałem produkcyjnym produktów sektora wina”. Celem tego mechanizmu jest monitorowanie rynku wina w Polsce. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi ewidencję winnic,  gromadzi informacje nt. producentów wina oraz zbiera dane dotyczące zbiorów winogron do wyrobu wina, produkcji oraz zapasów wina.

Damian Orlik, Stowarzyszenie Winnice Pomorza Zachodniego, winnice, uprawa winorośli

Nie są jeszcze polską Toskanią, ale winnic w regionie przybywa

Cztery winnice powstały w woj. zachodniopomorskim w 2021 roku. - Temat wina przeżywa renesans - powiedział Damian Orlik ze Stowarzyszenia Winnice Pomorza Zachodniego, które zrzesza 19 winnic. - Można powiedzieć, że robi się nam zagłębie...
Od początku drugiego dziesięciolecia XXI wieku z roku na rok obserwuje się znaczny wzrost w dziedzinie rozwoju polskiego winiarstwa. W roku gospodarczym 2020/2021 do ewidencji producentów i przedsiębiorców niebędących producentami, wyrabiających wino z winogron pochodzących z upraw winorośli położonych na obszarze RP przeznaczone do wprowadzenia do obrotu prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR wpisanych zostało 329 producentów wina, powierzchnia uprawy winorośli wyniosła 564 ha, a produkcja wina przekroczyła 14 000 hl. Natomiast w bieżącym roku gospodarczym, tj. 2021/2022 do ewidencji KOWR wpisanych zostało 380 producentów, a powierzchnia upraw winorośli odmian przeznaczonych do wyrobu wina wynosi prawie 620 ha. Szacowana wielkość produkcji wina wg szacunków z sierpnia 2021 r. wyniesie ok. 19 700 hl.

Ze źródeł statystycznych KOWR wynika, że wzrasta również sprzedaż win w Polsce. W roku 2020/2021 wprowadzono do obrotu 8691,84 hl wina pochodzącego z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co stanowi w przeliczeniu na butelki o pojemności 0,75 l około 1 mln 159 tysięcy butelek.

Ze względu na zmieniający się model konsumpcji alkoholu, konsumenci w Polsce podobnie jak w innych krajach chętniej sięgają po wina gronowe, o czym świadczy wzrastająca sprzedaż. Do obrotu w roku gospodarczym 2020/2021 wprowadzono 2740,04 hl wina białego i 5951,80 hl wina czerwonego. 

W obecnym roku gospodarczym KOWR odnotował również 15% przyrost producentów i przedsiębiorców ubiegających się o wpis do ewidencji prowadzonej przez Dyrektora Generalnego KOWR w stosunku do ubiegłego roku gospodarczego 2020/2021. Dziesięcioprocentowy wzrost odnotowany został również w areale zgłoszonych winnic w stosunku do ubiegłego roku gospodarczego, co świadczy o utrzymującej się tendencji rozwoju winiarstwa w Polsce.

Jak wynika z danych zgromadzonych w KOWR w roku gospodarczym 2021/2022 największy areał uprawianych winorośli odnotowuje się w województwach: lubuskim (ok. 115 ha), małopolskim (ok. 88 ha), dolnośląskim (ok. 75 ha), zachodniopomorskim (ok. 60 ha) oraz podkarpackim (ok. 59 ha). Winnice powstają także w innych województwach, nawet niekojarzonych zwykle z produkcją wina, ze względu na niesprzyjające warunki klimatyczne, jak np. w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

Poleć
Udostępnij