Rolnicze ubezpieczenie – potrzebne są zmiany

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk), (bea) | redakcja@agropolska.pl
22-12-2015,12:55 Aktualizacja: 22-12-2015,13:13
A A A

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników wymaga pilnych zmian - apeluje do premier Beaty Szydło Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego. Problem dotyczy mozliwości zaliczenia okresów zatrudnienia i podlegania ubezpieczeniu społecznemu na zasadach ogólnych, tj. w ZUS, do okresów ubezpieczenia w KRUS, od których uzależnione jest nabycie praw do emerytury rolniczej.

W uzasadnieniu do skierowanego do premier wniosku, Izba przypomniała, że „zgodnie z art. 19 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników prawo do emerytury rolniczej przysługuje ubezpieczonemu, który osiągnął wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) i podlegał ubezpieczeniu przez okres co najmniej 100 kwartałów (25 lat). Do okresów ubezpieczenia dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. nie zalicza się okresów ubezpieczenia, od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi”.

Jak podkreśla IRWŁ, wiele osób ze wsi ma mieszane okresy ubezpieczenia w ZUS i KRUS. „Część ZUS-owska wypłacana jest w postaci emerytury kapitałowej, część KRUS-owska jako emerytura rolnicza. Jednak wiele osób nie spełnia prawa do emerytury rolniczej przez brak wymaganego 25-letniego okresu ubezpieczenia w KRUS” – zaznacza rolniczy samorząd.

krus_ubezpieczenie_rolnicy_ustawa

Rolnik wybiera ubezpieczenie w ZUS lub KRUS

Rolnik opiekujący się osobą niepełnosprawną będzie mógł wybrać, czy chce być ubezpieczony w ZUS, czy w KRUS - zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. We wtorek został on skierowany do drugiego...

Izba wskazuje przypadki, gdy ubezpieczony nie osiągnął minimalnego stażu ani w ZUS, ani w KRUS. „Z ZUS otrzyma wtedy emeryturę w kwocie części najniższej emerytury proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia w ZUS, a z KRUS nie otrzyma emerytury, ponieważ do emerytury rolniczej osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. liczy się tylko okres ubezpieczenia w KRUS” – wyjaśniają wnioskodawcy.

Odmiennie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o zaliczania okresów pracy w indywidulanym gospodarstwie rolnym osobom dla potrzeb udokumentowania stażu pracy w celu uzyskania emerytury z ZUS. „Do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, wlicza się nie tylko okresy zatrudnienia w innych zakładach pracy, ale również okresy pracy w gospodarstwie rolnym” – precyzuje IRWŁ.

W przypadku uzupełnienia przez ZUS stażu emerytalnego okresami „rolnymi”, przełoży się to odpowiednio na wysokość emerytury. Przysługuje do niej tzw. część składkowa emerytury rolniczej. Natomiast jeśli ubezpieczony udowodnił staż „rolniczy”, za który zostały opłacone składki, a nawet nie było potrzeby uzupełnienia jego stażu emerytalnego, przysługuje tzw. zwiększenie świadczenia.

„Niestety brak jest analogicznych przepisów w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wobec nierównego traktowania osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu w ZUS z osobami ubezpieczonymi w KRUS, podjęcie działań w celu uregulowania powyższej kwestii jest celowe i niezbędne” – podsumowuje Izba.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że wniosek trafił do rozpatrzenia w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj