Rolnicy: katastrofa na rynku wieprzowiny i mleka

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Krzysztof Zacharuk | zacharuk@apra.pl
22-12-2014,8:50 Aktualizacja: 16-01-2015,13:39
A A A

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza bije na alarm. W przyjętym podczas XIII walnego zgromadzenia stanowisku ostro krytykuje rząd za brak działań mających pomóc polskim rolnikom.

"XIII Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wyraża głębokie niezadowolenie z powodu procesu pogarszania się warunków ekonomicznych produkcji rolnej, spowodowanego nietrafnymi decyzjami rządu" - czytamy w dokumencie.

Samorząd rolniczy podkreśla, że wielokrotnie sygnalizował o stale pogarszającej się sytuacji na rynkach rolnych. "Pisma w tej sprawie kierowane były nie tylko do samorządowych i rządowych władz województwa warmińsko-mazurskiego, ale także do parlamentarzystów z Warmii i Mazur. Jak dotąd nie podjęto żadnych decyzji, aby zapobiec trudnej dla producentów rolnych sytuacji ekonomicznej" - twierdzi izba.

"Względna stabilizacja cen żywca załamała się na początku 2014 r. po wykryciu na terenie naszego kraju przypadków afrykańskiego pomoru świń, co stało się przyczyną wprowadzenia przez Rosję embarga na niektóre produkty żywnościowe z Polski. W wyniku tego ceny skupu żywca wieprzowego osiągnęły poziom nie pozwalający na pokrycie kosztów chowu zwierząt, bez szybkich i konkretnych działań rządu katastrofa na rynku mięsa wieprzowego będzie się pogłębiała" - czytamy w stanowisku.

Kolejnym problemem jest rynek mleka w Polsce. "Spadają ceny mleka i opłacalność jego produkcji. Na trudną sytuację wpłynęło rosyjskie embargo, jak również mniejszy popyt na produkty mleczarskie ze strony zagranicznych odbiorców Dodatkowo na opłacalność wpływają unijne kary, które muszą zapłacić rolnicy za ubiegłoroczne przekroczenia limitów produkcji mleka" - informuje izba.

Czego domagają się przedstawiciele rolników województwa warmińsko-mazurskiego? Na liście jest dziewięć postulatów:

    Ustalenia zasad i warunków produkcji rolnej zapewniających opłacalne ceny na produkty rolne w przeciętnych warunkach gospodarowania.

    Natychmiastowego uruchomienia rekompensat adekwatnych do strat poniesionych przez producentów rolnych spowodowanych embargiem wprowadzonym przez Federację Rosyjską oraz wyrównanie stawek rekompensat do tych wypłacanych rolnikom w innych krajach Unii Europejskiej.

    Niezwłocznego uruchomienia skupów mięsa wieprzowego, mleka w proszku, masła i serów, ale po cenach realnych, a nie tych, które obecnie obowiązują na potrzeby rezerw materiałowych na obszarze całego kraju.

    Zlikwidowania kar za przekroczenie kwoty mlecznej w ostatnim roku kwotowania oraz wprowadzenia rekompensat finansowych z tytułu zniesienia kwotowania mleka.

    Zwiększenia przyznanego limitu litrów na hektar tzw. paliwa rolniczego.

    Przyspieszenia wypłat dopłat bezpośrednich.

    Szybkiego wprowadzenia instrumentów umożliwiających przesunięcie spłat kredytów udzielanych przez banki z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz kredytów uzupełniających zaciągniętych na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych.

    Wprowadzenie zmian legislacyjnych umożliwiających Państwu regulację maksymalnych stawek marży narzucanych przez sieci handlowe do produktów rolnych.

    Wprowadzenia wyższych kar dla sieci handlowych i producentów żywności wprowadzających konsumentów w błąd, produkujących żywność z dużą zawartością wypełniaczy i związków chemicznych szkodliwych dla konsumentów.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu