Rolnicy dostaną odszkodowania za długotrwałe deszcze i zamiecie piaskowe?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-01-2022,11:10 Aktualizacja: 07-01-2022,12:33
A A A

Resort rolnictwa odniósł się do kwestii postulowanego rozszerzenia katalogu zjawisk, po wystąpieniu których rolnicy mogą ubiegać się o rekompensaty za szkody w uprawach i hodowlach.

W sprawie pomocy gospodarzom, których uprawy zostały uszkodzone przez intensywne, długotrwałe deszcze wystąpił samorząd rolniczy. Zaapelował o wdrożenie w Polsce systemu pomocy finansowej dla gospodarstw dotkniętych zniszczeniami wywołanymi przez długotrwałe opady atmosferyczne i związane z nimi okresowe podtopienia i zalania gruntów rolnych.

deszcz nawalny, wielkopolska izba rolnicza, straty w uprawach, komisje szacujące szkody

Straty po opadach. Kiedy deszcz jest nawalny?

Rolnicy, zgłaszając szkody związane z obfitymi opadami, nie zawsze wiedzą, dlaczego kwalifikowane są jako deszcze nawalne, silne ulewy, ulewy czy silne deszcze. Zależne jest to od ilości opadów w odniesieniu do czasu - wskazuje...

Innym postulatem było dodanie do wspomnianego katalogu zamieci pyłowo-piaskowych. Zdarza się, że niszczą młode rośliny, które dopiero zaczynają wschodzić. Dochodzi także do "wywiania" wraz z glebą nasion i słabo ukorzenionych siewek.

W odpowiedzi Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa przypomniał, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o pomoc mogą ubiegać się producenci rolni poszkodowani w wyniku wystąpienia: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, suszy - w środku trwałym, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

"Jednocześnie uprzejmie informuję, że przy najbliższej nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przeanalizowana zostanie możliwość dodania do katalogu ryzyk, dla których stosowane są dopłaty do składek z tytułu zawarcia z producentami rolnymi umów ubezpieczenia, zamieci pyłowo-piaskowych oraz długotrwałych intensywnych opadów deszczu i związanych z nimi okresowych podtopień i zalań gruntów rolnych" - przekazał Bartosik.
 

Poleć
Udostępnij