Przyoranie obornika. W tym roku zdjęcie można zastąpić oświadczeniem

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
06-03-2023,15:30 Aktualizacja: 06-03-2023,14:37
A A A

W tym roku – na zasadzie odstępstwa – rolnik, który nie da rady z jakichś powodów wykonać zdjęcia geotagowanego przyoranego obornika, będzie jeszcze mógł złożyć pisemne oświadczenie o spełnieniu tej praktyki.

Zwróciła na to uwagę Wielkopolska Izba Rolnicza (WIR), poddając analizie projekt rozporządzenia ministra rolnictwa dotyczący tzw. ekoschemtaów w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Trafił on do konsultacji społecznych i opiniowania.

praktyka przyorania obornika, POdlaska Izba Rolnicza, rolnictwo węglowe, Grzegorz Leszczyński

Problemy z praktyką przyorania obornika? Czas i technologia dla starszych rolników

Podlaska Izba Rolnicza wnioskuje o zmianę Krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 w zakresie ekoschematu "Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi". Chodzi w szczególności o praktykę związaną z...

Przed lub po wniosku

W par. 9 określono zasady przyznawania punktów dla praktyki w ramach ekoschematu rolnictwo węglowe: wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji. Punkty w ramach tej praktyki będą przyznawane - o czym pisaliśmy - jeżeli rolnik na jej potwierdzenie prześle do Agencji tak zwane zdjęcie geotagowane po przyoraniu obornika. To zdjęcie, które automatycznie zapisuje informację o miejscu wykonania danego zdjęcia w postaci współrzędnych geograficznych. Można je wykonać za pomocą aplikacji „Moblina ARiMR” (do pobrania bezpłatnie ze sklepu Google Play, App Store lub AppGallery). Dokładna instrukcja, jak wykonać zdjęcie, jest widoczna po pobraniu aplikacji.

„Jeżeli praktyka była wykonana po dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności w ramach ekoschematów, zdjęcie należy wykonać i przesłać nie później niż do 7 grudnia roku składania wniosków. W przypadku, gdy praktyka była wykonana przed dniem złożenia wniosku lub przed dniem 15 marca roku składania wniosku o przyznanie płatności, to zdjęcie należy przesłać w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności w ramach ekoschematów” – wylicza na podstawie projektowanych przepisów WIR.

Oświadczenie i rejestr

Izba zwraca jednocześnie uwagę na przepisy przejściowe zawarte w projekcie rozporządzenia. Chodzi o par. 34, gdzie wskazano, że na zasadzie odstępstwa w roku 2023, w przypadku jeżeli rolnik nie będzie mógł wykonać zdjęcia geotagowanego, będzie on obowiązany do dostarczenia oświadczenia (do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej) o wykonaniu praktyki. Trzeba też wykazać się rejestrem prowadzenia rejestru zabiegów agrotechnicznych, w którym znajdą się zapisy potwierdzające wykonanie praktyki (co najmniej: oznaczenie powierzchni, nr działki ewidencyjnej, wielkość powierzchni, datę wykonania zabiegu i rodzaj wykonanego zabiegu).

Poleć
Udostępnij