Przetwórstwo ryb i warzyw na lewo. Pogranicznicy przerwali nielegalną pracę

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
13-03-2023,10:55 Aktualizacja: 13-03-2023,10:55
A A A

W jednej z firm w powiecie koszalińskim (woj. zachodniopomorskie) funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu zweryfikowali zatrudnienie 916 cudzoziemców. W stosunku do 162 osób stwierdzili nielegalne powierzenie oraz wykonywanie pracy. 

Jak tłumaczy Morski Oddział Straży Granicznej (MOSG), nielegalność powodował albo brak wymaganych zezwoleń, albo zatrudnienie na innych warunkach niż te, które zostały określone we wpisanych do ewidencji oświadczeniach. 

zakład przetwórstwa mięsnego, Chrzanów, zatrudnianie obcokrajowców

Sąd i deportacja za nielegalną pracę przy mięsie

Funkcjonariusze Wydziału do Spraw Cudzoziemców Karpackiego Oddziału Straży Granicznej sprawdzili legalność zatrudnienia 110 obcokrajowców w zakładzie przetwórstwa mięsnego w okolicach Chrzanowa (woj. małopolskie). Nie obyło się...

„Cudzoziemcy pracowali w sektorze przetwórstwa ryb, warzyw i owoców. Ponadto 102 obcokrajowców posiadało oświadczenia o powierzeniu pracy wpisane do ewidencji oświadczeń, ale przedsiębiorca nie dochował obowiązku zawarcia z tymi osobami pisemnych umów. W przypadku 870 cudzoziemców pracodawca nie poinformował urzędu pracy o podjęciu bądź niepodjęciu przez nich pracy, a taki miał ustawowy obowiązek. Zostanie skierowany wobec niego do sądu wniosek o ukaranie” – informuje MOSG. 

Pograniczny podkreślają też, że konsekwencje poniosą również cudzoziemcy, wobec których wszczęte zostaną postępowania w sprawach o wykroczenia oraz postępowania administracyjne o zobowiązaniu do powrotu.

Poleć
Udostępnij