Projekt ustawy o wyrobach winiarskich skierowany do komisji finansów publicznych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Marek Siudaj PAP, (zl) | redakcja@agropolska.pl
09-07-2021,14:20 Aktualizacja: 09-07-2021,14:20
A A A

Sejm  zdecydował o skierowaniu projektu ustawy o wyrobach winiarskich do prac w komisji finansów publicznych. Projekt dotyczy dostosowania polskiego prawa do nowych przepisów dotyczących wspólnej organizacji rynku wina wprowadzonych w Unii Europejskiej.

Za dodatkowym skierowaniem projektu do komisji finansów opowiedziało się 436 posłów, 1 się wstrzymał.

Projekt ustawy o wyrobach winiarskich zakłada m.in. ujednolicenie przepisów dotyczących wymogów produkcyjnych i znakowania fermentowanych napojów winiarskich. Uproszczono i ujednolicono zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców wyrobów winiarskich. Dyrektor Generalny KOWR, któremu przekazano prowadzenie rejestru, będzie umieszczał wzór wniosku na stronach internetowych urzędu.

ustawa o wyrobach winiarskich, produkcja wina w polsce, wyroby winiarskie, uprawa winorośli

Rząd przyjął projekt ustawy o wyrobach winiarskich

Uproszczenie i ujednolicenie wymagań dotyczących wpisu do rejestru działalności związanej z wyrobem lub rozlewem wyrobów winiarskich oraz zwiększenie limitu produkcji wyrobów winiarskich do 100 tys. litrów - zakłada projekt...
Według projektowanych przepisów, nie będzie już obowiązku posiadania planu obiektów budowlanych na potrzeby dokonania wpisu do rejestru, a także posiadania zbiorników do magazynowania i przechowywania wyrobów winiarskich o określonych minimalnych dozwolonych pojemnościach. Podniesiono wymagania jakościowe dla niektórych kategorii fermentowanych napojów winiarskich. Wprowadzono także zmiany kategorii w ramach fermentowanych napojów winiarskich, które pozwolą na lepsze dostosowanie się producentów do wymagań rynku – w szczególności dotyczy to cydrów aromatyzowanych i perry aromatyzowanych.

Projektowana ustawa pozwala na zwiększenie maksymalnej wielkości produkcji wysokojakościowych fermentowanych napojów winiarskich przez drobnych producentów wina z 10 000 l/rok do 100 000 l/rok. A ponadto umożliwia produkcję takich napojów proporcjonalnie do wielkości posiadanych hektarów sadów lub ilości pni pszczelich. Kolejnym ułatwieniem będzie umożliwienie wyrobu takich napojów poza składem podatkowym oraz zwolnienie z obowiązku zatwierdzania zakładów pod względem sanitarnym.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 60 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Obecnie do ewidencji producentów win prowadzonej przez KOWR wpisanych jest 330 podmiotów gospodarczych. Produkcja wina w Polsce rozpoczęła się w 2009 r., wówczas działalnością tą zajmowało się 20 podmiotów. W sezonie 2019/2020 wyprodukowano ponad 14,3 tys. hektolitrów wina, a do obrotu wprowadzono ponad 7108 hl wina. Obecnie winorośl uprawia się na powierzchni ok. 550 ha. Najwięcej winnic jest w woj. małopolskim.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj