Pogranicznicy tropią w firmach nielegalnych pracowników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-03-2020,13:40 Aktualizacja: 04-03-2020,13:44
A A A

Wnioskiem o ukaranie do sądu zakończyła się kontrola w jednym z przedsiębiorstw rolnych na terenie powiatu ostrowieckiego (woj. świętokrzyskie). Była prowadzona pod kątem legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Pogranicznicy z placówki w Kielcach sprawdzili 92 obcokrajowców i stwierdzili, że 89 z nich prezes zarządu firmy powierzył wykonywanie pracy z uchybieniami. Pracowali bowiem na warunkach niezgodnych z oświadczeniami o powierzeniu pracy - tym samym bez odpowiedniego zezwolenia na pracę.

straż graniczna, nielegalne zatrudnianie obcokrajowców, agencja pośrednictwa pracy

Pracowali "na lewo" w zakładzie mięsnym

64 cudzoziemców wykonywało nielegalnie prace w przetwórstwie mięsnym na terenie powiatu kieleckiego - poinformował Karpacki Oddział Straży Granicznej (KOSG). Pogranicznicy z placówki w Kielcach (woj. świętokrzyskie) skontrowali...

"Podczas czynności kontrolnych wykazano również, że 88 obywateli Ukrainy i 1 obywatel Gruzji wykonywało nielegalnie pracę na rzecz firmy zajmującej się przetwórstwem rolno-spożywczym. Wobec cudzoziemców zostaną przeprowadzone czynności zgodnie z kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia" - podaje Karpacki Oddział Straży Granicznej.

Kontrolerzy wytknęli ponadto szefostwu przedsiębiorstwa niepowiadomienie w formie pisemnej powiatowego urzędu pracy o podjęciu, czy też niepodjęciu pracy przez 90 cudzoziemców.

"W stosunku do pracodawcy skierowany zostanie wniosek do sądu o ukaranie. Za zatrudnianie cudzoziemców wbrew przepisom przewidziana jest kara grzywny od 1 tys. do 30 tys. złotych" - przypomina KOSG.

Zatrudnienie 434 cudzoziemców w jednej z firm zajmujących się przetwórstwem ryb w województwie pomorskim zweryfikowali natomiast funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Ustce.

Jak ustalili, 9 osób nie miało wymaganych zezwoleń na pracę w określonych terminach, a jedna umowy o pracę w formie pisemnej. W 279 przypadkach pracodawca nie dopełnił ponadto obowiązku pisemnego powiadomienia urzędu pracy o podjęciu, bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemców.

Dalsze czynności wyjaśniające oraz administracyjne zostaną podjęte po odniesieniu się przedsiębiorcy do protokołu z kontroli.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj