Olej napędowy słabej jakości. Paliwa pod lupą inspekcji

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
31-03-2015,15:20 Aktualizacja: 31-03-2015,15:44
A A A
W 2014 roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała poniżej 4 proc. skontrolowanych próbek paliw. Większość stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyła oleju napędowego.
 
Jak podano w komunikacie UOKiK, z 931 próbek pobranych na wybranych losowo 931 stacjach, norm nie spełniało 3,87 proc., co oznacza minimalną poprawę wobec zeszłego roku, gdy norm nie spełniało 3,92 proc. próbek. 
 
Z kontroli wynika, że jakość najlepiej trzyma benzyna - wymaganiom nie odpowiadało 1,89 proc. próbek (w 2013 roku - 2,78 proc.) oraz gaz LPG - 0,98 proc. z 408 próbek (2,31 proc. przed rokiem).
 
Zdecydowanie gorzej wypadają natomiast kontrole oleju napędowego: zakwestionowano 6,45 proc. przebadanych próbek (rok wcześniej 5,42 proc.).
 
Inspekcja Handlowa badała także paliwa na stacjach, na które skarżyli się kierowcy, wytypowanych przez organy ścigania oraz na tych, gdzie w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości. 
 
W tym wypadku wyniki wypadły już gorzej. Kontrole objęły 527 próbek pobranych na 464 stacjach, zakwestionowano 12,52 proc. (rok wcześniej 7,8 proc.). Zastrzeżenia dotyczyły z reguły oleju napędowego - 18,26 proc. próbek (9,42 proc. w poprzednim roku). 
 
W przypadku benzyny nieprawidłowości stwierdzono tylko w przypadku - 0,58 proc. próbek (4,62 proc. w poprzednim roku). W ramach kontroli gazu LPG nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu do 12,5 proc. z 56 zbadanych próbek.
 
Najwięcej odstępstw od wymagań jakościowych paliw zanotowano w województwach: śląskim (45,24 proc. próbek), małopolskim (27,78 proc.), opolskim (20 proc.), lubelskim (18,75 proc.), świętokrzyskim (18,18 proc.) oraz łódzkim (17,50 proc.). Najmniej nieprawidłowości stwierdzono w województwie pomorskim (2,33 proc.).
 
Jak podał UOKiK, w roku 2014 IH wydała 29 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw ciekłych niespełniających norm oraz przekazała do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 115 stacji paliw i hurtowni, gdzie stwierdzono naruszenie warunków udzielonych koncesji. Ponadto skierowano do prokuratur 75 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 
 
Mimo wszystko kontrole pokazują, że jakość paliwa na polskich stacjach zdecydowanie się poprawia. W czasie pierwszej kontroli przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową w 2003 r. odsetek próbek paliw ciekłych niespełniających wymogów jakościowych wyniósł 30 proc. W kolejnych latach liczba stwierdzanych nieprawidłowości zdecydowanie spadła i utrzymuje się na poziomie poniżej 5 proc.
Poleć
Udostępnij