Obrót nieruchomościami rolnymi. Jakie są średnie ceny i powierzchnie działek?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
01-12-2022,9:20 Aktualizacja: 01-12-2022,9:21
A A A

Główny Urząd Statystyczny w dokumencie "Obrót nieruchomościami w 2021 roku" podaje dane m.in. o transakcjach dotyczących gruntów rolnych, w tym także tych zabudowanych.

Według informacji zgromadzonych przez statystyków, w 2021 r. zarejestrowano 95,1 tys. transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych. Najmniejszą część obrotu stanowiły transakcje nieruchomościami rolnymi zabudowanymi, które w ujęciu liczbowym i wartościowym stanowiły odpowiednio 13,5 i 6 proc.

Obrót nieruchomościami rolnymi, działki niezabudowane, GUS, konflikty na wsi

Obrót nieruchomościami rolnymi znowu poszedł w górę. Dziesiątki tysięcy aktów notarialnych

Liczba transakcji na nieruchomościach rolnych w 2021 roku istotnie wzrosła w skali 12 miesięcy. Najbardziej pożądane są jednak działki niezabudowane, a to nie muszą być dobre informacje dla rolników. Główny Urząd Statystyczny...

Ogółem średnia cena nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi sprzedanych w 2021 roku wyniosła 433,5 tys. zł, a nieruchomości rolnych zabudowanych 223,9 tys. zł. Średnia stawka sprzedanych nieruchomości rolnych zabudowanych wahała się od 167,8 tys. zł w woj. lubelskim do 358,6 tys. zł w woj. warmińsko-mazurskim.

Jeśli chodzi o transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, ich liczba wyniosła 249,2 tys. Największy udział stanowiły nieruchomości rolne niezabudowane - 58,6 proc., które jednocześnie stanowiły 45,3 proc. w strukturze wartości obrotów nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi.

"W 2021 roku, podobnie jak w latach poprzednich, dominującą formą obrotu nieruchomościami rolnymi niezabudowanymi, zarówno w strukturze ilościowej, jak i wartościowej, była sprzedaż na wolnym rynku, która stanowiła odpowiednio 95 proc. i 94,8 proc. obrotu nieruchomościami rolnymi niezabudowanymi w Polsce. Najmniejszy udział w obrocie nieruchomościami rolnymi niezabudowanymi pod względem ilościowym i wartościowym stanowiła sprzedaż bezprzetargowa (odpowiednio 1,5 i 1,1 proc.)" - wskazał GUS.

nieruchomości rolne Skarbu Państwa, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, KOWR

Jest projekt noweli ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

W drugim kwartale Rada Ministrów ma przyjąć projekt noweli ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. Wyjaśniono, że istotą rozwiązań zawartych w dokumencie jest m.in....

W obrocie nieruchomościami rolnymi niezabudowanymi najczęściej występującym rodzajem prawa do działki było prawo własności, które stanowiło 99,9 proc. liczby i 99,8 proc. wartości sprzedanych nieruchomości rolnych niezabudowanych. Większość obrotu miała miejsce poza granicami miast.

"Średnia powierzchnia ewidencyjna nieruchomości rolnych niezabudowanych, będących przedmiotem obrotu w 2021 roku, wyniosła 0,78 ha dla całej Polski. Nieruchomości rolne niezabudowane sprzedawane na obszarach wiejskich były średnio 2,8 raza większe od tych sprzedawanych w granicach miast. W poszczególnych województwach przeciętna powierzchnia ewidencyjna sprzedanych nieruchomości rolnych niezabudowanych wyniosła od 0,29 ha w województwie małopolskim do 1,71 ha w województwie warmińsko-mazurskim" - wyliczył GUS.

Na zakup nieruchomości rolnych niezabudowanych w 2021 roku wydawano średnio 141,5 tys. zł. Średnia stawka nieruchomości rolnych niezabudowanych sprzedawanych w miastach na prawach powiatu była ponad 4 razy wyższa od średniej ceny na obszarach wiejskich. Średnia cena nieruchomości rolnych niezabudowanych wahała się od 56,4 tys. zł w województwie podkarpackim do 238,1 tys. zł w województwie dolnośląskim.

Średnia cena za 1 ha powierzchni ewidencyjnej nieruchomości rolnych niezabudowanych sprzedanych w 2021 roku w Polsce wyniosła 181,1 tys. zł/ha. Najwyższe średnie odnotowano w woj. małopolskim (651,1 tys. zł) i śląskim (558 tys. zł), a najniższą w woj. lubelskim (58,6 tys. zł) oraz woj. warmińsko-mazurskim (79,5 tys. zł).
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu