Na Śląsku nagradzają spółki wodne. A jest za co!

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
03-05-2015,11:00 Aktualizacja: 03-05-2015,10:11
A A A
"Zadbajmy o wodę na wsi" - to tytuł konferencji, która drugi rok z rzędu odbyła się z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Podczas spotkania nagrodzono spółki wodne.
 
Rozstrzygnięto bowiem konkurs o identycznej nazwie jak konferencja, w którym wyłaniano "najlepsze zadania inwestycyjne lub prace utrzymaniowe w zakresie melioracji wodnych szczegółowych na terenie województwa śląskiego". 
 
Pierwsza nagroda przypadła Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Czerwionce-Leszczynach za zadanie "Konserwacja rowu melioracyjnego CH 20-d położonego w sołectwie Paniówki na długości 360 mb". 
 
Drugie miejsce ex aequo zajął Rejonowy Związek Spółek Wodnych dla Konserwacji i Eksploatacji Urządzeń Melioracyjnych z siedzibą w Bielsku-Białej za zadanie "Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego R-10 w Ligocie w rejonie ul. Orlej-Księżycowej na długości 600 mb" oraz Związek Spółek Wodnych w Cieszynie za zadanie "Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego RB Zebrzydowice na odcinku 120 m". 
 
Trzecia nagroda pojechała do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Raciborzu za zadanie "Odbudowa rowu melioracji szczegółowych nr 10 w miejscowości Budziska, gm. Kuźnia Raciborska". 
 
Wyróżnienia przypadły ponadto Związkowi Spółek Wodnych w Zawierciu za zadanie "Konserwacja cieku Jordan na długości 300 mb oraz Bieruńskiej Spółce Wodnej za zadanie "Prace utrzymaniowe na rowie RB-8". 
 
"Nagrodzone zadania były związane przede wszystkim z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Były to gruntowne konserwacje rowów melioracyjnych, czyli ich oczyszczenie, wykoszenie, odmulenie oraz w części prac wymiana umocnień" - informuje śląski urząd marszałkowski. 
 
Laureaci otrzymali sfinansowane ze środków unijnych nagrody rzeczowe oraz puchary marszałka województwa. 
 
Rywalizacja była częścią konferencji, podczas której nie zabrakło wykładów wygłaszanych przez branżowych ekspertów.

"Prelegenci omówili aspekty prawne, techniczne i przyrodnicze melioracji wodnych. Sporo uwagi poświęcono współpracy w tym zakresie, która choć bywa trudna, to często jest warunkiem koniecznym prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich" - podsumowują imprezę w urzędzie marszałkowskim.
Poleć
Udostępnij