Mniej wypadków śmiertelnych w rolnictwie. KRUS podaje dane za 2020 rok

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
12-02-2021,8:10 Aktualizacja: 12-02-2021,8:47
A A A

W 2020 roku w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgłoszono 10 tys. 974 wypadków. To o blisko 20 proc. (2 tys. 667 zdarzeń) mniej w skali roku.  

Za wypadki przy pracy rolniczej, w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, uznano 9 tys. 958 zdarzeń - o 2 tys. 951 (22,9 proc.) mniej niż w poprzednim roku. Wypłacono 7 tys. 872 jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci - o 2 tys. 423 (23,5 proc.) mniej.

wypadki w rolnictwie, prace polowe, zbiór kukurydzy, belowania siana

Po strasznych wypadkach rolnicy zbierają na protezy. Każdy może pomóc

Po wypadkach przy pracach polowych jeden z młodych rolników stracił palce u dłoni, a drugi niemal całą rękę. Teraz zbierają na protezy, które przywróciłyby ich do normalnego życia i pracy w gospodarstwach. Mariusz podczas...

Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek wypadków z grup:

  • "upadek osób" - 3 tys. 718 poszkodowanych, co stanowiło 47,2 proc. wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań
  • "uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta" - 958 poszkodowanych, 12,2 proc. wypadków
  • "pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń" - 958 poszkodowanych, 12,2 proc. wypadków
  • "inne zdarzenia" - 958 poszkodowanych, 12,2 proc. wypadków.

W większości przypadków (62,7 proc. zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań) orzeczono uszczerbek na zdrowiu nieprzekraczający 5 proc.

"Wskaźnik wypadkowości w rolnictwie indywidualnym w 2020 roku wyniósł 6,6 na 1000 ubezpieczonych. Najwyższą wypadkowość odnotowano w województwach: lubuskim (9,0), kujawsko-pomorskim (8,7), podlaskim i lubelskim (8,0), łódzkim i warmińsko-mazurskim (7,9), a najniższą w województwach: opolskim (3,2), śląskim(3,6), zachodniopomorskim (4,1) i małopolskim (5,0)" - podaje w swoim zestawieniu KRUS.

wypadki w rolnictwie, śmierć pod ciągnikiem, Żegiestów, Brenno, powiat leszczyński

Wciągnięty przez kosiarkę, przygnieciony przez ciągnik. Dwaj rolnicy nie żyją

Kolejni rolnicy stracili życie w dramatycznych okolicznościach. Jeden odniósł śmiertelne obrażenia w wyniku przygniecenia przez ciągnik. Drugi zmarł po tym, jak wciągnęła go naprawiana kosiarka. Zastępy z JRG w Krynicy Zdroju, OSP Muszyna...

Z podsumowania 2020 roku wynika, że odnotowano w tym czasie 35 wypadków śmiertelnych, czyli o 22 (38,6 proc.) mniej niż w 2019 roku. Liczba wypadków śmiertelnych przypadająca na 100 tys. ubezpieczonych wynosiła 2,9 (-1,8 r/r).

Kasa podsumowała też kwestię odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek choroby zawodowej. Zgłoszono 302 wnioski o jednorazowe rekompensaty, czyli o 173 (36,4 proc.) mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku.

Wydano 73 decyzje odmowne i 233 przyznające. W porównaniu do 2019 roku zmniejszyła się liczba decyzji odmownych o 77 (51,3 proc.), a liczba przyznających spadła o 104 (30,9 proc.).

"Odnotowano: 190 chorób zakaźnych (głównie boreliozę), 27 chorób układu oddechowego, 11 przypadków chorób obwodowego układu nerwowego oraz układu ruchu wywołanych sposobem wykonywania pracy, 3 przypadki chorób skóry,1 przypadek obustronnego trwałego odbiorczego ubytku słuchu i 1 przypadek choroby narządu wzroku wywołany czynnikiem fizycznym, chemicznym lub biologicznym" - wymienia KRUS.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement