Ministerstwo rolnictwa: są nowe rynki zbytu dla polskiej żywności

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP | redakcja@agropolska.pl
24-01-2016,18:25 Aktualizacja: 25-01-2016,14:09
A A A

Polskie produkty mleczarskie mogą być eksportowane do Indonezji, konina na rynek japoński, a drób i produkty mleczarskie na Kubę - to nowe rynki zbytu, który zostały otwarte w ostatnich dniach dla polskiej żywności.

Podczas piątkowego spotkania ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela z przedstawicielami krajów ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, którego członkami jest kilkanaście państw) oraz branżą mleczarską, ambasador Indonezji Peter F. Gontha poinformował o zatwierdzeniu polskich zakładów mleczarskich do eksportu ich produkcji na rynek Indonezji.

Zatwierdzenie zakładów jest wynikiem pozytywnego audytu, który został zakończony w listopadzie ub. r. Ogłaszając decyzję ambasador podkreślił, że była to pierwsza zakończona sukcesem tego typu kontrola w państwie europejskim. Zwrócił uwagę, że kraje ASEAN to rynek ponad 600 mln konsumentów.

Minister Jurgiel podkreślił, że polski sektor mleczarski jest doskonałym przykładem modernizacji, która umożliwia ekspansję produktów na rynkach światowych. Polskie produkty mleczarskie są cenione za wysoką jakość, bezpieczeństwo i walory smakowe, a nasze zakłady mleczarskie mają dużą umiejętność dostosowania produktów do specyficznych oczekiwań konsumenta - zaznaczył szef resortu rolnictwa.

Dodał, że obserwowane jest rosnące zainteresowanie polskich przedsiębiorców rynkiem ASEAN. "Liczymy na coraz lepszą współpracę z naszymi partnerami z ASEAN, w szczególności na szybkie postępy w zakresie eliminowania barier w handlu" - powiedział minister.

W ub. tygodniu władze Japonii poinformowały o ostatecznej akceptacji nowych warunków eksportu koniny z Polski na swój rynek. Uzgodnione zostały niezbędne dokumenty. Chodzi o świadectwo zdrowia dla mięsa końskiego i produktów z mięsa końskiego eksportowanych z Polski do Japonii oraz wymogi w zakresie zdrowia zwierząt na koninę, przeznaczoną na eksport z Polski do Japonii.

Uzgodnienie tych dokumentów jest zakończeniem kilkuletnich starań Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Ambasady RP w Tokio. Negocjacje w tej sprawie rozpoczęto w 2013 r., dotyczyły one aktualizacji wymagań uzgodnionych w 2005 r. i zwiększenia skali eksportu mięsa końskiego na rynek japoński - poinformował resort rolnictwa.

Instytut Medycyny Weterynaryjnej Republiki Kuby kilka dni temu wydał zezwolenia eksportowe dla 20 polskich zakładów mleczarskich i drobiarskich. Zezwolenia są ważne do 31 grudnia 2017 r.

Zgoda na eksport na Kubę jest wynikiem przeprowadzonych w sierpniu 2015 r. kontroli w polskich zakładach mleczarskich i drobiarskich przez kubańskie służby weterynaryjne. Strona kubańska jednocześnie zaakceptowała wzory świadectw eksportowych.

W ostatnich dniach odbyły się w ministerstwie rolnictwa rozmowy nt. handlu żywnością oraz w kwestii współpracy w dziadzinie rolnictwa z przedstawicielami m.in. Iranu, Izraela i Kazachstanu.

Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki spotkał się w tym tygodniu z częścią delegacji prowincji Khorasan Islamskiej Republiki Iranu, która rozpoczęła misję gospodarczą w Polsce. Z rozmów wynika, że strona irańska jest szczególnie zainteresowana modernizacją swojego rolnictwa. Iran jest też chętny do zakupu polskiego zboża (jęczmień i pszenica), pasz, mięsa wołowego i drobiowego, nawiązaniem współpracy naukowo-eksperckiej w dziedzinie rolnictwa. Strona irańska zachęcała do zakupu irańskich świeżych i suszonych owoców (granty, kiwi), szafranu, pistacji i rodzynek.

Min. Jurgiel spotkał się też z przedstawicielami Izraela, miało to charakter kurtuazyjny. Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari poinformowała, że jej kraj jest zainteresowany współpracą w dziedzinie rolnictwa - m.in. dotyczy to rozwiązywania problemów deficytu wody w Polsce oraz rozwoju współpracy handlowej w zakresie eksportu do Izraela dużych ilości mięsa wołowego - podał resort w komunikacie.

Rozmowy z przedstawicielami Kazachstanu dotyczyły głównie handlu produktami rolno-spożywczymi. Minister Jurgiel zwrócił się do Ambasadora Republiki Kazachstanu w Polsce Erika Utembajewa o wsparcie w rozwiązaniu problemów o charakterze weterynaryjnym. Obecny na spotkaniu zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski pozytywnie ocenił współpracę służb weterynaryjnych obu krajów i wyraził nadzieję na pilne uznanie przez Kazachstan regionalizacji terytorium Polski w związku z afrykańskim pomorem świń. Pozwoliłoby to na eksport wieprzowiny z naszego kraju na ten rynek.

Polska jest też zainteresowana dopuszczeniem na kazachstański rynek importu i tranzytu bydła, małych przeżuwaczy i liczy na pozytywną decyzję Kazachstanu ws. możliwości stosowania uzgodnionych świadectw weterynaryjnych. Ambasador obiecał osobistą pomoc w tych sprawach - podał resort rolnictwa. (PAP)

Poleć
Udostępnij