Miliony osób korzystają z pomocy żywnościowej dla ubogich

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
25-02-2023,10:00 Aktualizacja: 24-02-2023,10:02
A A A

10 mln osób w trudnej sytuacji materialnej objęto w latach 2014-2020 unijnym programem żywnościowym. W tym roku realizowany jest ostatni podprogram z budżetem ponad 111 mln zł. Do potrzebujących trafi 13 tys. ton produktów - poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) jest współfinansowany ze Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

eksport żywności, produkty rolno-spożywcze, Henyk Kowalczyk, bezpieczeństwo żywnościowe, KOWR

Nadwyżka eksportu nad importem żywności ponownie była rekordowa

W 2022 roku wartość eksportu żywności wyniosła 47,6 mld euro i była większa o 26,7 proc. w stosunku do 2021 roku - poinformował Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa. - Był to rok, który był nietypowy, naznaczony wojną w Ukrainie, ale widać...

Ma ograniczyć ubóstwo dzięki pomocy żywnościowej dla osób najbardziej potrzebujących. Jego budżet na lata 2014-2023 wynosi 556,9 mln euro, z tego 473,4 mln euro pochodzi z budżetu UE, a 83,5 mln euro z budżetu krajowego.

Program realizowany jest w dwóch obszarach: zakup żywności i dostarczenie jej do magazynów organizacji partnerskich oraz dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących wraz z działaniami towarzyszącymi, których celem jest m.in. włączenie społeczne oraz wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Programem kieruje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a KOWR jest jego beneficjentem i instytucją pośredniczącą. Odpowiada bowiem za przeprowadzanie w procedurze zamówień publicznych przetargów na dostawy artykułów spożywczych i nadzoruje dostawy żywności do magazynów organizacji partnerskich oraz realizację działań towarzyszących.

Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza ok. 1707 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1320 zł dla osoby w rodzinie. Ze wsparcia mogą skorzystać także przebywający w Polsce obywatele Ukrainy pod warunkiem spełniania odpowiednich kryteriów.

Inspekcja Ochrony Środowiska, marnowanie żywności, jadłodzielnia

Marnowanie żywności pod lupą. Inspekcja podała wyniki kontroli

Nie brakowało nieprawidłowości wykrytych przez Inspekcję Ochrony Środowiska w ramach przeprowadzonych w 2022 roku kilkuset kontroli sprzedawców dotyczących marnowania żywności. Działania IOŚ w tym kontekście mają być odpowiedzią na przepisy...

KOWR zaznaczył, że w 2023 r. realizowany jest ostatni podprogram 2021 Plus, który kończy działania w ramach POPŻ 2014-2020. Na realizację Podprogramu 2021 Plus przeznaczono 111,6 mln zł, z tego 101,6 mln zł na zakup żywności.

Program pomocy realizują jako organizacje partnerskie: Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż oraz Kościół Starokatolicki w RP. Ma do nich trafić ok. 13 tys. ton artykułów spożywczych (powideł śliwkowych, makaronu jajecznego świderki, mleka UHT, szynki wieprzowej mielonej, cukru białego, oleju rzepakowego).

Realizacja dostaw wszystkich artykułów spożywczych została zaplanowana od lutego do lipca, a dystrybucja od lutego do sierpnia.

Podczas realizacji programu POPŻ w latach 2014-2020 kupiono 463 tys. ton produktów żywnościowych o wartości 2,1 mld zł. Łącznie do odbiorców programu trafiło 48 mln paczek żywnościowych i 13 mln posiłków. Pomocą objęto ponad 10 mln osób.
 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu