Melioracja – znajdą się pieniądze w budżecie państwa?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Dariusz Kucman | redakcja@agropolska.pl
22-05-2015,11:00 Aktualizacja: 22-05-2015,11:04
A A A

Zadania z zakresu melioracji szczegółowej praktycznie przestały być finansowane z unijnych środków. Izby rolnicze i resort rolnictwa wystąpiły o zabezpieczenie środków na ten cel w przyszłorocznym budżecie wojewodów. Póki co, na pomoc starają się przyjść samorządy.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego do końca maja przyjmuje wnioski o dofinansowanie na inwestycje związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji. Mogą je składać spółki wodne.

Pieniądze będą mogły być wykorzystane m.in. na oczyszczanie i odmulanie dna rowów, naprawę skarp rowów czy usuwanie tzw. „awarii drenarskich”. - To bardzo ważne, ze względu na położenie województwa w pasie przymorskim i możliwości wystąpienia zagrożeń powodziowych. Zarząd województwa na ten cel przeznaczył 200 000 zł – informuje UMWZ.

Wartość dotacji celowej nie może przekroczyć 50 proc. wartości kosztów kwalifikowalnych zadania. Spółki wodne będą mogły także ubiegać się w ramach tego konkursu o dofinansowanie części inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Ograniczeni do powodzi

Ale samorządowych pieniędzy na pewno nie wystarczy na pokrycie kosztów z zakresu melioracji, które w każdym województwie idą w miliony. Na takie zadania od czasów wstąpienia Polski do UE można było pozyskiwać fundusze w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", a także Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Część środków związanych z realizacją tych zadań planowano także w budżetach wojewodów. Pozostałą ich część wojewodowie pozyskiwali z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich

To się zmieniło w nowej perspektywie finansowej nalata 2014-2020. Zadania z zakresu gospodarki wodnej w rolnictwie nie będą finansowane z PROW. Jedynym źródłem finansowania pozostaną tu środki polityki spójności na lata 2014-2020 - głównie Regionalne Programy Operacyjne. W dodatku pole manewru zostało dodatkowo ograniczone tylko do projektów z zakresu ochrony przed powodzią i retencji wodnej.

MF powiadomione

Izby rolnicze podniosły alarm w tej sprawie i – jak już pisaliśmy - wystąpiły do ministra rolnictwa. „Ze względu na ograniczenie możliwości współfinansowania zadań z zakresu melioracji wodnych ze środków unijnych, niezbędny jest powrót do zasad finansowania tych zadań, obowiązujących przed 2004 r. i zapewnienie od 2016 roku w budżetach wojewodów całości środków koniecznych do ich realizacji” – odpowiada wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk.

I podkreśla, że do ministra finansów zostało skierowane pismo z propozycją, aby w pracach nad projektem budżetu państwa na rok 2016 i lata następne uwzględnić konieczność zwiększenia wysokości środków na inwestycje melioracyjne, planowanych w budżetach wojewodów.

„Liczę, że powyższe działania doprowadzą do zapewnienia środków na inwestycje z zakresu melioracji wodnych szczegółowych. Jednocześnie pragnę zauważyć, że planowanie, programowanie i wykonywanie powyższych zadań należy do marszałków województw” – podsumowuje Nalewajk.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement