Kryteria na państwową ziemię budzą sporo kontrowersji

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
13-06-2016,10:40 Aktualizacja: 13-06-2016,11:13
A A A

Agencja Nieruchomości Rolnych przygotowała "Zasady oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych dla rolników indywidualnych na dzierżawę albo sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa". Nie wszystkim te wytyczne podobają się.

Najważniejsze to kryteria oceny ofert i punktacja. Przetargi z ofertami pisemnymi mogą być przeprowadzane przy uwzględnieniu maksymalnie sześciu (w tym jednego uzgodnionego z radą terenową) kryteriów.

ustawa o sprzedaży państwowej ziemi rolnej, sejm, zbigniew babalski, anr

Babalski: będzie nowelizacja ustawy o sprzedaży państwowej ziemi

Będzie nowelizacja ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - zapowiedział w Sejmie Zbigniew Babalski, wiceminister rolnictwa. Ustawa weszła w życie 30 kwietnia. Polityk przyznał, że do MRiRW dochodzą...

I tak, na pierwszym miejscu wymieniono odległość gospodarstwa rolnego oferenta od wydzierżawianej lub zbywanej nieruchomości zasobu (liczba punktów z przedziału 25-30). Pomiaru dokonuje się w linii prostej na podstawie mapy cyfrowej od najbliżej wysuniętej granicy działki wchodzącej w skład gospodarstwa rolnika, który przystępuje do przetargu do najbliżej wysuniętej granicy działki wystawionej do przetargu.

Kolejne kryterium to powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych lub wydzierżawionych z zasobu (25-30 pkt.). Maksymalna ocenę otrzymają gospodarze, którzy dotąd nie nabyli i nie wydzierżawili państwowych gruntów.

Następnie ANR wymienia intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta (15-25 pkt.). Ocena dokonywana ma być na podstawie obsady inwentarza żywego w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP) na 1 ha użytków rolnych. Maksymalną liczbę punktów otrzymują oferty, gdzie obsada DJP/ha jest równa 1,5 i większa.

Następne brane pod uwagę kryterium nosi nazwę "Młody rolnik" (20-25 pkt.), czyli osobę, która ma nie więcej niż 40 lat. Jeśli tak jest, rolnik dostaje maksymalną liczbę punktów.
ANR, ziemia, ustawa, grunty rolne, zakaz sprzedaży ziemi, ustawa, Kościół katolicki

Od 30 kwietnia ziemia rolna tylko dla rolnika - wchodzą nowe przepisy

30 kwietnia wchodzi w życie ustawa wstrzymująca na 5 lat sprzedaż państwowych gruntów. Zaczynają także obowiązywać ograniczenia w sprzedaży prywatnej ziemi. Grunty rolne będą mogli kupować tylko rolnicy prowadzący gospodarstwa - i do tego...

Jako kryterium liczy się też powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym (15-25 pkt.). Do tego dochodzi wspomniane kryterium dodatkowe, ustalone na danym terenie (5-10 pkt.), np. cena zakupu lub wielkość oferowanego czynszu dzierżawnego.

Sporo krytycznych uwag do wytycznych ANR przedstawiła Wielkopolska Izba Rolnicza. Zdaniem rolniczego samorządu najwięcej kontrowersji budzi kryterium dotyczące intensywności produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta.

- W Wielkopolsce liczba gospodarstw zajmujących się produkcją zwierzęcą stanowi mniej niż 25 proc. ogółu. Przyjęcie tego punktu w ocenie ofert będzie stanowiło preferencję dla tej grupy i osłabi możliwości rozwoju oraz konkurencyjność pozostałych gałęzi produkcji rolniczej. Zdaniem WIR istnieje również realne zagrożenie handlu produkcją zwierzęcą, czyli celowego przepisywania stad i ich rejestracji, celem uzyskania większej liczby punktów przez rolników nieposiadających zwierząt" -  napisał w stanowisku rolniczy samorząd.
ustawa, ziemia, Krzysztof Jurgiel, MRiRW, ministerstwo rolnictwa, ustawa, Sejm

Jurgiel: ziemia nie powinna przechodzić w niepożądane ręce

Ustawa o obrocie ziemią jest po to, by zahamować spekulacje, które miały miejsce w ostatnich ośmiu latach. Wyprzedaż była niekontrolowana – przyznał na antenie RMF FM minister rolnictwa. Krzysztof Jurgiel był w poniedziałek gościem...

Zauważono ponadto potencjalne kłopoty związane z oceną kryterium dotyczącego "młodego rolnika". Problemem może być w tym przypadku fakt przepisywania lub przekazywania takiej osobie w dzierżawę gruntów, w celu uzyskania wysokiej punktacji w kryterium powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie (możliwe jest uzyskanie dodatkowych 15-25 pkt. przy przekazaniu np. przez rodziców 5 ha użytków rolnych).

Jeśli chodzi o kryterium dotyczące odległości gospodarstwa rolnego oferenta od wydzierżawianej lub zbywanej nieruchomości, były wypracowane zdaniem WIR sprawiedliwe zasady oceny.

"Powrót do pomiaru odległości w linii prostej na podstawie mapy cyfrowej, jak proponuje ANR, pozwoli na pomiar odległości np. przez jezioro, cmentarz, park czy autostradę. W takim przypadku logiczne jest, że przejazd rolnika przez takie obiekty jest niemożliwy! Członkowie samorządu rolniczego uczestniczący w pracach komisji przetargowych wielokrotnie zgłaszali takie sytuacje, gdzie rolnicy wskazywali w linii prostej odległość, np. 2 km od najbliższej wysuniętej granicy działki wchodzącej w skład gospodarstwa, do najbliższej wysuniętej granicy nieruchomości wystawianej do przetargu. Tymczasem po drogach publicznych odległość była kilkukrotnie większa" - podaje izba rolnicza z Wielkopolski.
ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, zakup polskiej ziemi, ochrona ziemi rolniczej

Państwowa ziemia tylko dla indywidualnego rolnika

Państwową ziemię będzie mógł nabyć tylko rolnik indywidualny, takiego prawa nie będą miały spółdzielnie czy spółki. Kupione gospodarstwo będzie musiało być prowadzone osobiście przez rolnika - przewiduje projekt PiS nowelizacji...

Jej przedstawiciele uważają, że pominięta została ocena możliwości ekonomicznych gospodarstwa ubiegającego się o dzierżawę lub zakup nieruchomości z państwowego zasobu. A komisja przetargowa za każdym razem powinna to weryfikować.

"Wielkopolska Izba Rolnicza nie bierze odpowiedzialności za skutki, z jakimi wiąże się przyjęcie wskazanych kryteriów i wag, ponieważ organizacje rolnicze nie mają właściwie wpływu na ich kształt. Oczekiwaliśmy większego zaufania do naszych przedstawicieli biorących udział w pracach zespołów roboczych powołanych przy ANR. Nasze doświadczenia wynikające z dotychczasowej współpracy przy pracach komisji przetargowych powodują, że społeczni członkowie tych organów w ostatnim okresie wyrażają coraz mniejszą wolę prac w komisjach" - podsumowuje WIR.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu