Kłopotów z folią rolniczą ciąg dalszy. To gospodarz ma je rozwiązać?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
21-08-2020,18:35 Aktualizacja: 21-08-2020,18:44
A A A

Rządowy program usuwania folii i innych odpadów rolniczych miał co do zasady charakter jednorazowej pomocy. Kontynuacja tych działań będzie jednak rozważana - przekazał resort klimatu.

Poruszony w jednej z interpelacji poselskich problem z odbiorem i utylizacją folii rolniczej i innych tego typu odpadów wytwarzanych w gospodarstwach, nadal istnieje.

recykling folii rolniczych, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, odpady w rolnictwie

Jest skuteczna metoda recyklingu folii rolniczych

Nawet najbardziej zanieczyszczone i zawilgocone folie rolnicze można wykorzystać do produkcji nowych materiałów - przekonują naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, którzy opracowali nową metodę recyklingu...

Po załamaniu się rynku chińskiego, który wchłaniał takie tworzywa, tylko część podmiotów nadal odbiera od rolników takie śmieci, zresztą z reguły odpłatnie. I niewykluczone, że już tak zostanie.

Jak bowiem podkreśla w odpowiedzi na wspomnianą interpelację Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu za zagospodarowanie odpadów pochodzących z działalności gospodarczej (tak resort najwyraźniej klasyfikuje gospodarstwa rolne) - zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach - odpowiedzialny jest podmiot prowadzący tę działalność i wytwarzający odpady.

- W związku z tym rolnik, będący wytwórcą odpadów, ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady pochodzące z działalności rolniczej, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów - wskazuje Ozdoba.

AgroWrap, Zakład Produkcji Folii Efekt Plus, folia do zakiszania, folia ochronna, sianokisznika, lucerna, bydło mleczne

Nowa folia do sianokiszonki z Polski

AgroWrap to nowa na krajowym rynku polska folia używana do produkcji sianokiszonek. Jak zapewnia producent Zakład Produkcji Folii Efekt Plus w Rzeszowie, charakteryzuje się ona wysoką odpornością na przebicie oraz zerwanie, dzięki czemu sprawdza...

Receptą na kłopoty gospodarzy miał być uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) program priorytetowy "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej", przewidujący dofinansowania na te cele (za pośrednictwem gmin).

Kwota tych dotacji zdaniem beneficjentów nie pozwala jednak na realizację założonych celów. Co na to resort?

- Maksymalna kwota dofinansowania, która nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia, została ustalona na podstawie przeprowadzonego w III kwartale 2019 r. programu pilotażowego - odpowiada wiceminister.

I podkreśla, że co do zasady program ma na celu jednorazowe sfinansowanie usunięcia odpadów, które zostały nagromadzone w gospodarstwach rolniczych ze względu na problemy organizacyjne i ekonomiczne związane z ich zagospodarowaniem.

100 mln złotych na utylizację folii

Przeznaczamy 100 mln zł dla gmin na utylizację folii i innych odpadów z gospodarstw rolnych - powiedział we wtorek na konferencji prasowej minister środowiska Henryk Kowalczyk. Dodał, że recyklingowi zostanie poddanych co najmniej 200 tys....

- Docelowo odpowiedzialność za stworzenie możliwości zagospodarowania odpadów i współfinansowanie tych działań powinna leżeć po stronie wprowadzających produkty lub opakowania, w szczególności folie rolnicze, w ramach wynikającej z prawa UE rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Przy tym informuję, że w Ministerstwie Klimatu prowadzone są obecnie prace nad wprowadzeniem zmian w systemach rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) - podaje wiceszef resortu.

To stwierdzenie niewiele jednak zmienia w sytuacji, w której są obecnie rolnicy. Jakąś nadzieją może być jednak dla nich zapowiedź Jacka Ozdoby, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie w ramach wniosków złożonych w naborze trwającym do 20 grudnia 2019 r., NFOŚiGW "dokona rozeznania zapotrzebowania na wsparcie finansowe kolejnych przedsięwzięć i rozważy celowość kontynuacji programu oraz ewentualnych zmian w warunkach finansowania".

Ministerstwo przypomina też, że ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła możliwość zapewnienia przez gminę odpłatnego przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) odpadów z działalności rolniczej.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu