Klient musi wiedzieć o zmianach w składzie produktów

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-04-2022,9:15 Aktualizacja: 15-04-2022,9:23
A A A

Przedsiębiorcy branży spożywczej muszą informować klientów o zmianie składu produktów. Jeśli w związku z wojną w Ukrainie jeden ze składników został zastąpiony przez inny mogą wykorzystać naklejki na opakowaniach - wynika z komunikatu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

IJHARS wskazał, że kryzys na Ukrainie wpływa na przemysł spożywczy w zakresie dostaw niektórych artykułów spożywczych, a w szczególności oleju słonecznikowego i innych olejów roślinnych oraz surowców i składników do produkcji niektórych artykułów spożywczych.

IJHARS, kontrola żywności, owoce i warzywa, ziemniaki, oznakowanie żywności

Owoce, warzywa, ziemniaki nie wiadomo skąd. Oznakowanie kuleje

Klient musi wiedzieć, skąd pochodzą oferowane mu produkty rolno-spożywcze. Tymczasem ze znakowaniem nadal jest spory problem. Mniej więcej jedna czwarta sprawdzonych towarów była wadliwa w tym zakresie. Chodzi o świeże owoce i warzywa oraz...

Zwrócono uwagę, że konieczność szybkiego dostosowania i wprowadzenia zmian recepturowych środków spożywczych w celu zachowania ciągłości produkcji, przy jednoczesnym braku możliwości technicznych adekwatnej zmiany opakowań czy etykiet może skutkować brakiem pełnej zgodności oznakowania niektórych środków spożywczych ze wszystkimi wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących znakowania, w szczególności w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

"Zgodnie z informacją uzyskaną z Komisji Europejskiej wszelkie decyzje dotyczące elastycznego podejścia w zaistniałej sytuacji powinny być podejmowane indywidualnie dla każdego przypadku z zapewnieniem, że jest to tymczasowe, uzasadnione i proporcjonalne oraz pod warunkiem, że bezpieczeństwo żywności nie zostanie naruszone. W szczególności informacje o alergenach muszą być zawsze dostępne dla konsumenta na etykiecie/opakowaniu żywności" - podkreślono w komunikacie IJHARS.

Inspekcja poinformowała, że biorąc pod uwagę wyjątkowość zaistniałej sytuacji oraz trudną do przewidzenia dostępność niektórych surowców, po konsultacjach z przedstawicielami branży spożywczej, a także Państwową Inspekcją Sanitarną ustalono, że istnieje możliwość warunkowego stosowania przez przedsiębiorców branży spożywczej tymczasowych sposobów informowania konsumenta w zakresie zaistniałych zmian składu produktów.

znakowanie żywności, IGI Food Consulting, Joanna Olszak, Federacja Konsumentów

Znakowanie żywności mogą czekać wielkie zmiany

W UE trwają prace nad wprowadzeniem obowiązku oznaczania wartości odżywczych produktu z przodu opakowania. Komisja rozważa różne scenariusze, które kategorie wyrobów miałyby zostać objęte tym obowiązkiem i jak miałoby wyglądać...

"Dotyczy to wyłącznie sytuacji spowodowanych brakiem lub niedoborem surowców bezpośrednio związanych z obecną sytuacją w Ukrainie. Dopuszczalne warunkowo sposoby informowania konsumenta uwzględniają indywidualne, czasowe podejście przy założeniu, że producent żywności będzie w stanie udowodnić przyczynę zmiany surowca spowodowaną ograniczoną dostępnością danego surowca" - zaznaczono.

IJHARS wyjaśniła, że informacje o substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji muszą być zawsze zamieszczone na opakowaniu lub na załączonej do niego etykiecie. "W każdym przypadku informacja na temat żywności musi być czytelna i zrozumiała dla konsumenta oraz zamieszczona w widocznym miejscu" - przekazano.

Z komunikatu inspekcji wynika, że w sklepach powinny się również pojawić banery informujące klientów, że w niektórych produktach zostały dokonane zmiany, np. oleju słonecznikowego, wynikające z niedoboru surowca spowodowanego wojną w Ukrainie. Opisano też specjalne oznaczenia, np. przy zamianie oleju słonecznikowego na rzepakowy, czy sojowy.

Producenci produktów spożywczych będą musieli także informować o zmianach na swoich stronach internetowych. "Każdy przypadek oznakowania będzie analizowany indywidualnie, zgodnie z zakresem kompetencji inspekcji realizującej kontrole" - podsumowano.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!