Jest szansa na remonty i budowę nowych dróg w regionie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
13-10-2015,9:05 Aktualizacja: 13-10-2015,9:05
A A A

Wojewoda lubelski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań w zakresie budowy, przebudowy, remontu dróg lokalnych w 2016 r. przewidzianych do realizacji w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
 
Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania, a powiat ziemski - nie więcej niż dwóch zadań.

Wyremontowali drogi zniszczone podczas budowy wałów

Mieszkańcy gminy Radomyśl nad Sanem (woj. podkarpackie) mają powody do zadowolenia. Drogi zniszczone podczas modernizacji wałów przeciwpowodziowych zostały naprawione. Nową nawierzchnię asfaltową położono m.in. na drodze wojewódzkiej...
Samorządy mogą starać się o dotację do 50 proc. kosztów inwestycji drogowych planowanych na 2016 rok, nie więcej niż 3 mln zł - informuje Lubelski Urząd Wojewódzki.

W ramach programu mogą być wykonywane roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie drogi powiatowej lub gminnej. Zadanie powinno być realizowane i ukończone w 2016 r.
 
Nabór wniosków o dofinansowanie zadań drogowych będzie przeprowadzony do 30 października br. Wnioski można przesyłać pocztą, lub składać w Biurze Podawczym Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30).

Uwaga! Decyduje data wpływu wniosku. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu