Izba chce zmiany przepisów dla kobiet w ciąży ubezpieczonych w KRUS. "Zbędna procedura"

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
10-12-2023,13:15 Aktualizacja: 10-12-2023,13:20
A A A

Zmiany przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników w zakresie zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży - domaga się Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej (W-MIR).

Izba zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14 ust.1 i 2 Ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni, jednak nie dłużej niż 180 dni. Ubezpieczony ma prawo ubiegania się o zasiłek chorobowy w przedłużonym okresie, jednakże zobowiązany jest złożyć w placówce Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wniosek oraz specjalny druk wypełniony przez lekarza prowadzącego. Następnie komisja lekarska powołana przez KRUS określa dalszą niezdolność do pracy i tym samym możliwość ubiegania się o dalszy okres zasiłkowy.

kasa, krus, ubezpieczenie, ubezpieczenie rolnicze, składki

Znamy wysokość składek na rolnicze ubezpieczenia w I kwartale 2024 r. Ile trzeba będzie zapłacić?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) podała wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe dla rolników i ich domowników w I kwartale przyszłego roku. Wysokość składki na...

W przypadku kobiet w ciąży taka procedura jest co najmniej uciążliwa, ponieważ ciąża trwa 40 tygodni, czyli 270 dni. Jednocześnie kobiety w ciąży przebywające na zwolnieniu lekarskim w ramach ZUS mogą pobierać zasiłek chorobowy przez maksymalnie 270 dni, czyli tyle ile trwa ciąża i nie muszą składać dodatkowych wniosków ani stawiać się na komisję lekarską, by kontynuować L4” – wskazuje W-MIR.

Jak dalej podkreśla, procedura stawiania się na komisję w przypadku kobiet ubezpieczonych w KRUS jest co najmniej nielogiczna.

„Wobec tego Zarząd zawnioskował o zmianę przepisów w taki sposób, aby w przypadku kobiet w ciąży ubezpieczonych w KRUS płatny zasiłek chorobowy przysługiwał od dnia rozpoczęcia niezdolności do pracy do momentu rozwiązania, bez zbędnej procedury składania wniosku i stawania przed komisją po upływie 180 dni, tak jak ma to miejsce w przypadku kobiet ubezpieczonych w ZUS” – czytamy w wystąpieniu z prośbą o podjęcie stosownych działań, skierowanym do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu