IJHAR-S zmienia strukturę i będzie gotowa do nowych zadań

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
04-05-2020,14:25 Aktualizacja: 04-05-2020,14:32
A A A

Dostosowania struktury organizacyjnej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do nowych zadań - zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa.

"W związku z przejęciem przez IJHAR-S z dniem 1 lipca części zadań realizowanych obecnie przez Inspekcję Handlową, w tym w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym, kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, konieczna jest zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad organizacji IJHAR-S" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

ceny żywności, Marian Podstawka, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Pogoda w maju zadecyduje o cenach żywności

Susza związana z bezśnieżną zimą i niedostatecznymi opadami deszczu wiosną zwiastuje słabe zbiory zbóż i wczesnych owoców. Decydujący będzie jednak maj - jeśli wyrówna niedobory wilgoci w glebie, sytuacja może się...

Resort rolnictwa wskazuje, że zwiększony zakres zadań Inspekcji wymaga zmiany struktury organizacyjnej. Zaproponowano więc jej uproszczenie przez utworzenie w ramach wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dwóch wydziałów, w ramach których mogłyby funkcjonować (tworzone fakultatywnie w zależności od potrzeb danego inspektoratu) sekcje.

Niezależnie od wydziałów w wojewódzkich inspektoratach mogłyby istnieć samodzielne stanowiska (np. ds. BHP, ochrony informacji niejawnych, radcy prawnego, rzecznika prasowego itp.) oraz tzw. oddziały zamiejscowe

Według autorów projektu, proponowane zmiany organizacyjne zostaną przeprowadzone w ramach posiadanych zasobów i środków, a tym samym nie spowodują zwiększenia wydatków z budżetu państwa.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj