Fundusz Innowacji i Rozwoju to wielka szansa

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: KOWR, (zac) | redakcja@agropolska.pl
21-06-2018,8:50 Aktualizacja: 21-06-2018,9:00
A A A

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przygotował projekt przepisów tworzących Fundusz Innowacji i Rozwoju w sektorze rolno-spożywczym w Polsce.

Propozycja utworzenia Funduszu stanowi aktywną odpowiedź na wyzwania coraz bardziej zmieniającej się globalnej gospodarki.

Fundusz ma być krajowym narzędziem finansowym, wspierającym i stymulującym ciągły rozwój i doskonalenie polskiego rolnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego. Będzie też wzmacniać współpracę pomiędzy światem nauki a rolnictwem i przemysłem rolno-spożywczym - podkreśla KOWR.

długi rolników, zadłużenie przedsiębiorstw rolnych, arimr, kowr, rada ministrów

KOWR zagwarantuje spłatę bankowych kredytów

Nowe formy pomocy dla zadłużonych gospodarstw rolnych, w tym gwarancje spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, przewiduje projekt ustawy przyjętej we wtorek przez rząd. Rada Ministrów...
Celem Funduszu ma być aktywne wspieranie rozwoju rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, sektora OZE w rolnictwie oraz obszarów wiejskich, w tym w szczególności obszarów po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych, poprzez finansowanie działań innowacyjnych i projektów rozwojowych, wynikających ze Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i strategii sektorowych.

Beneficjentami projektów finansowanych ze środków Funduszu będą:

  • przedsiębiorcy i rolnicy,
  • jednostki naukowe i badawcze,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • organizacje branżowe,
  • jednostki administracji rządowej i samorządowej.

Źródłem finansowania Funduszu będzie udział w przychodach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj