Ekolodzy przeciwni budowie zapory na dolnej Wiśle

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
04-02-2016,12:40 Aktualizacja: 04-02-2016,12:48
A A A

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy odmówił wydania zgody na budowę nowego stopnia wodnego na dolnej Wiśle w Siarzewie.

"Groźba niepotrzebnego zniszczenia przyrody kolejnego, ponad trzydziestokilometrowego odcinka Wisły została przynajmniej na jakiś czas odsunięta" - twierdzi organizacja ekologiczna WWF Polska.

"Wnikliwa analiza zgromadzonego materiału i jego ocena uniemożliwiła Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia" - tymi słowami kończy się dwudziestosiedmiostronicowe uzasadnienie wydanej 28 stycznia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie "Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego Włocławek przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych".

dorzecze Wisly i Odry, wały przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne

Wisła i Odra będą mniej groźne? Są pieniądze na budowę wałów

W latach 2016-2022 na budowę nowych wałów przeciwpowodziowych czy zbiorników retencyjnych w dorzeczach Wisły i Odry wydamy ok. 1,2 mld euro - poinformował resort środowiska. We wtorek w Warszawie została podpisana stosowna umowa...
- Pod tą pięknie brzmiącą nazwą przedsięwzięcia kryje się po prostu budowa zapory dla potrzeb energetycznych z udziałem środków publicznych - mówi dr Przemysław Nawrocki z WWF Polska.

- Nie ma możliwości budowy nowej zapory poniżej Włocławka bez zniszczenia przyrody, a bezpieczeństwo stopnia Włocławek można uzyskać innymi, znacznie tańszymi i przyjaznymi środowisku rozwiązaniami - dodaje.

Starzejąca się, zbudowana w latach 70. XX wieku tama we Włocławku, stwarza wiele problemów. Jedną z propozycji ich rozwiązania jest wybudowanie kolejnej tamy z hydroelektrownią poniżej tamy we Włocławku.

Już piętnaście lat temu na zlecenie WWF zespół ekspertów opracował "Studium kompleksowego rozwiązania problemów stopnia i zbiornika Włocławek" wykazując, że znacznie tańszym niż kolejna zapora i korzystnym środowiskowo rozwiązaniem jest wyłączenie stopnia Włocławek z użytkowania lub budowa niewielkiego progu podpiętrzającego poniżej stopnia połączona z remontem stopnia Włocławek.

Wyremontowali drogi zniszczone podczas budowy wałów

Mieszkańcy gminy Radomyśl nad Sanem (woj. podkarpackie) mają powody do zadowolenia. Drogi zniszczone podczas modernizacji wałów przeciwpowodziowych zostały naprawione. Nową nawierzchnię asfaltową położono m.in. na drodze wojewódzkiej...
To drugie proponowane przez WWF rozwiązanie, choć zmodyfikowane przez RZGW - jest już wprowadzone w życie.

W ubiegłym roku zakończyła się przebudowa i remont zapory we Włocławku prowadzone w ramach projektu "Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek". Całkowita wartość projektu to ponad 123 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych stanowiło 60 proc. kosztów, a pozostałe środki pochodziły z budżetu państwa.

- Zmodernizowanie Włocławka i poprawa bezpieczeństwa tego stopnia oznaczają, że argument o potrzebie budowy kolejnego stopnia dla ratowania Włocławka nie ma logicznego uzasadnienia - przyznaje Przemysław Nawrocki. - Cieszymy się, że RDOŚ po analizie projektu stopnia w Siarzewie, biorąc pod uwagę rzeczywiste zagrożenia związane z nową zaporą na Wiśle, odmówił wydania zgody na jej realizację - dodaje.

Wysychają rzeki. Coraz trudniejsza sytuacja w rolnictwie

Obecny poziom wody w Wiśle wynosi 51 cm i jest rekordowo niski - poinformował wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Jak mówił, z powodu suszy sytuacja w rolnictwie na Mazowszu jest bardzo trudna, nie ma jednak zagrożenia dla całej gospodarki...
W uzasadnieniu do swojej odmownej decyzji RDOŚ zwraca uwagę, że w raporcie oddziaływania na środowisko przygotowanym przez Energę nie uwzględniono rzetelnie wariantu już istniejącego progu podpiętrzającego wyremontowany stopień oraz wariantu wyłączenia stopnia Włocławek z użytkowania.

Jeśli chodzi o deklarowaną przez Energę poprawę potencjału ekosystemów wodnych i od wód zależnych, RDOŚ stwierdza, że w związku z przewidywanym znacząco negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 oraz brakiem pewności, co do efektywności zastosowanych działań kompensujących, istnieją przesłanki do stwierdzenia naruszenia integralności sześciu chroniących ryby i lasy łęgowe obszarów Natura 2000 i spójności całej sieci.

Formalnym wnioskodawcą o decyzję środowiskową w sprawie nowej tamy jest prezydent Włocławka, który być może będzie się od negatywnej decyzji RDOŚ odwoływał. - Jesteśmy pewni, że jeśli nadal będzie to dyskusja na argumenty, bez prób politycznych nacisków, to odmowa decyzji RDOŚ na budowę nowej zapory na Wiśle w Siarzewie zostanie podtrzymana - zaznacza Przemysław Nawrocki.

Poleć
Udostępnij